(Chinhphu.vn) – Trường hợp gói thầu được áp dụng hình thức tự thực hiện thì đơn vị được giao thực hiện gói thầu chịu trách nhiệm tổ chức thi công gói thầu theo đúng phương án và hợp đồng đã ký kết với chủ đầu tư mà không được thuê các đơn vị, tổ chức để thực hiện một phần hoặc toàn bộ công việc của gói thầu theo quy định.

Theo phản ánh của ông Nguyễn Minh Tuấn (Long An), Công ty X được giao tự thực hiện thi công gói thầu xây lắp có giá trị khoảng 1 tỷ đồng, vật tư thiết bị bên chủ đầu tư cấp.

Trong quá trình thi công công ty X phải thuê thêm lao động phổ thông qua hình thức hợp đồng thời vụ, tổng giá trị nhân công thuê chiếm khoảng 40% giá trị gói thầu.

Ông Tuấn hỏi, như vậy có bị vi phạm chuyển nhượng vượt 10% giá trị gói thầu không? 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Điều 61, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định điều kiện áp dụng hình thức tự thực hiện bao gồm:

- Có chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực hoạt động và ngành nghề kinh doanh phù hợp với yêu cầu của gói thầu;

- Phải chứng minh và thể hiện trong phương án tự thực hiện về khả năng huy động nhân sự, máy móc, thiết bị đáp ứng yêu cầu về tiến độ thực hiện gói thầu;

- Đơn vị được giao thực hiện gói thầu không được chuyển nhượng khối lượng công việc với tổng số tiền từ 10% giá gói thầu trở lên hoặc dưới 10% giá gói thầu nhưng trên 50 tỷ đồng. Trường hợp gói thầu do đơn vị hạch toán phụ thuộc thực hiện thì trong phương án thực hiện phải bao gồm dự thảo hợp đồng.

Theo đó, trường hợp gói thầu được áp dụng hình thức tự thực hiện thì đơn vị được giao thực hiện gói thầu chịu trách nhiệm tổ chức thi công gói thầu theo đúng phương án và hợp đồng đã ký kết với chủ đầu tư mà không được thuê các đơn vị, tổ chức để thực hiện một phần hoặc toàn bộ công việc của gói thầu theo quy định nêu trên.

Chinhphu.vn

 

Từ khóa: gói thầu , tự thực hiện