(Chinhphu.vn) - Sinh viên Nguyễn Hoàng Đức (Đồng Nai) theo học tại trường Cao đẳng Công nghệ và Quản trị Sonadezi từ năm 2010, nhưng đến tháng 3/2013 mới làm hồ sơ đề nghị cấp bù tiền miễn, giảm học phí của 3 năm liền và đến nay vẫn chưa được giải quyết. Sinh viên Đức đề nghị cơ quan chức năng xem xét, cấp bù tiền miễn, giảm học phí.
Ảnh minh hoạ

Về phản ánh trên, UBND thành phố Biên Hoà trả lời như sau:

Theo thống kê đến nay, UBND thành phố Biên Hoà đã tiếp nhận 3.203 hồ sơ đề nghị cấp bù tiền miễn, giảm học phí của học kỳ 1, 2 năm học 2012 - 2013, trong đó có 1.696 hồ sơ thuộc đối tượng ngành nặng nhọc, độc hại. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố đã chi trả tiền trước cho 1.507 hồ sơ thuộc các đối tượng: Con người có công với cách mạng, mồ côi tàn tật, học sinh tốt nghiệp THCS đi học nghề, con đối tượng diện hộ nghèo dân tộc thiểu số, con đối tượng tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hỗ trợ chi phí học tập.

Do số tiền còn lại không đủ cấp bù cho đối tượng học ngành nặng nhọc, độc hại nên Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội đã có công văn đề nghị UBND thành phố cấp bổ sung kinh phí cấp bù học phí và hỗ trợ chi phí học tập năm 2012 - 2013 để chi trả cho các đối tượng học ngành nặng nhọc, độc hại.

Ngày 21/10/2013, UBND thành phố Biên Hoà đã có văn bản bổ sung kinh phí cho đối tượng miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập và Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội đã chuyển số kinh phí chi trả cho 1.696 hồ sơ thuộc đối tượng học ngành nặng nhọc, độc hại thông qua hệ thống của UBND phường, xã.

Về việc sinh viên Đức đề nghị xem xét cấp bù tiền miễn giảm học phí của 3 năm học, Sở Tài chính Đồng Nai đã có hướng dẫn, trường hợp trong quá trình học tập, người học thuộc đối tượng được miễn, giảm học phí không có đơn đề nghị kèm theo đầy đủ các giấy tờ cần thiết theo quy định tại Thông tư liên tịch số 29/2010/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH thì chỉ được cấp bù tiền miễn, giảm học phí tính từ ngày có quan có thẩm quyền nhận được đầy đủ hồ sơ cho đến khi kết thúc khoá học (tính cho 1 năm học); không được giải quyết và truy lĩnh tiền miễn, giảm học phí học tập đối với thời gian đã học năm trước mà người gửi đơn đề nghị kèm theo đầy đủ các giấy tờ cần thiết có liên quan.

Như vậy, trường hợp sinh viên Đức, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội nhận hồ sơ từ UBND xã An Hoà chuyển lên vào ngày 10/3/2013, trong hồ sơ đề nghị cấp bù 70% học phí của học kỳ 5, 6 năm thứ 3 tại trường Cao đẳng Công nghệ và Quản trị Sonadezi, Phòng đã thẩm định và đề nghị giải quyết cấp bù 2.688.000 đồng. Khoảng thời gian trước đó sinh viên Đức không làm hồ sơ nên không được giải quyết.

Phòng Thông tin phản ánh của tổ chức và công dân

Từ khóa: cấp bù tiền miễn giảm học phí , nặng nhọc độc hại