(Chinhphu.vn) - Bà Phan Thị Hoài Thương (Quảng Nam) tham khảo Khoản 3, Điều 103 Luật Xây dựng thấy quy định UBND cấp huyện có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng đối với các công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã… thuộc địa bàn do mình quản lý.

Tuy nhiên, hiện nay tại địa phương của bà Thương, cán bộ tham mưu công tác cấp phép xây dựng cho UBND cấp huyện chỉ có 1 người mà số lượng hồ sơ đề nghị cấp phép mỗi năm lên đến 800 – 1.000 hồ sơ. Ngoài ra, cán bộ này còn phải làm các công việc khác liên quan đến lĩnh vực xây dựng vì địa phương đang tinh giản biên chế, không có nhân lực bổ sung.

Bà Thương hỏi, vậy có thể căn cứ Điều 14 và Khoản 6, Điều 28 Luật Tổ chức chính quyền địa phương để UBND cấp huyện ủy quyền công tác cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ cho UBND cấp xã, phường được hay không?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Điều 103 Luật Xây dựng năm 2014 thì UBND cấp xã không phải là cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng.

Do đó, UBND cấp huyện không được phép ủy quyền cho UBND cấp xã cấp giấy phép xây dựng công trình.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Cấp phép xây dựng , nhà ở riêng lẻ