(Chinhphu.vn) – Gia đình ông Hồ Văn Công (Đắk Lắk) được Công ty Cà phê Ea Tiêu giao khoán đất. Trong quá trình canh tác, gia đình ông xây dựng 1 kho chứa nông cụ, nông sản trên khuôn viên đất với diện tích 3x4m, xây gạch, lợp tôn.

Theo Nghị định 01/NĐ-CP ngày 14/1/1995 thì bên nhận khoán được xây dựng lán, trại tạm phục vụ nhu cầu sản xuất, tuy nhiên hợp đồng không quy định về việc này.

Ông Công hỏi, gia đình ông xây dựng như thế là đúng hay sai và lán, trại tạm được quy định về diện tích, kiểu cách như thế nào?

Về vấn đề này, Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk trả lời như sau:

Theo Điểm b, Khoản 1, Điều 8 Nghị định số 01/NĐ-CP ngày 4/1/1995 của Chính phủ ban hành quy định về việc giao khoán đất sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và nuôi trồng thủy sản trong các doanh nghiệp Nhà nước quy định: “Bên khoán được làm lán trại để bảo vệ sản xuất, cất giữ dụng cụ, vật tư sản xuất;…”.

Như vậy, việc gia đình ông Hồ Văn Công xây dựng 1 căn nhà nhỏ với diện tích 12 m2 (S = 3 x 4 = 12m2), bằng vật liệu gạch xây và mái lợp tôn để cất giữ nông cụ, vật tư sản xuất phục vụ cho sản xuất nông nghiệp trên khuôn viên đất được Công ty Cà phê Ea Tiêu giao khoán là phù hợp quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 8 Nghị định số 01/NĐ-CP.

Chinhphu.vn

 

Từ khóa: lán trại , giao khoán , nông nghiệp