(Chinhphu.vn) - Nhà in Đắk Nông là đơn vị sự nghiệp có thu, tự chủ hoàn toàn về tài chính, thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Công trình xây dựng Nhà in Đắk Nông do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm chủ đầu tư đã hoàn thành quyết toán và bàn giao tài sản.

Tổng giá trị quyết toán công trình là hơn 20 triệu đồng (bao gồm thuế GTGT). Nhưng khi xuất hóa đơn ghi tên đơn vị là Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Nông không ghi Nhà in Đắk Nông. Hóa đơn xuất năm 2009; 2011; 2012.

Trong quá trình quản lý, sử dụng, Nhà in Đắk Nông đã tổ chức hạch toán khấu hao tài sản cố định theo giá tạm tính theo hợp đồng giữa chủ đầu tư và các nhà thầu.

Qua Cổng TTĐT Chính phủ, bà Trương Thị Hồng Linh, cán bộ Nhà in Đắk Nông đề nghị giải đáp, từ trước đến nay Nhà in của bà hạch toán theo phương pháp khấu trừ, vậy khi đã nhận bàn giao toàn bộ tài sản, Nhà in có được khấu trừ thuế GTGT nêu trên không?

Về vấn đề này, Cục Thuế tỉnh Đắk Nông có ý kiến như sau:

Theo Khoản 1, Điều 10 Luật Thuế GTGT số 13/2008/QH12, phương pháp khấu trừ thuế GTGT được quy định như sau:

“a) Số thuế GTGT phải nộp theo phương pháp khấu trừ thuế bằng số thuế GTGT đầu ra trừ số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ;

b) Số thuế GTGT đầu ra bằng tổng số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ bán ra ghi trên hóa đơn GTGT;

c) Số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ bằng tổng số thuế GTGT ghi trên hóa đơn GTGT mua hàng hóa, dịch vụ, chứng từ nộp thuế GTGT của hàng hóa nhập khẩu và đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 12 của Luật này".

Điểm a, Khoản 2 Điều 12 Luật thuế GTGT quy định về điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào là “Có hóa đơn GTGT mua hàng hóa, dịch vụ hoặc chứng từ nộp thuế GTGT ở khâu nhập khẩu".

Căn cứ các quy định trên, trường hợp số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư xây dựng Nhà in Đắk Nông do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Nông làm chủ đầu tư, Nhà in Đắk Nông không được kê khai khấu trừ thuế do số thuế GTGT đầu vào đó không phải là số thuế GTGT ghi trên hóa đơn GTGT mua hàng hóa, dịch vụ của Nhà in và không đáp ứng được điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Thuế GTGT , hóa đơn , dịch vụ , hàng hóa