(Chinhphu.vn) - Theo các quy định về đăng ký nơi khám, chữa bệnh ban đầu, người dân có thể nghiên cứu, đăng ký nơi khám, chữa bệnh ban đầu tại các cơ sở có thực hiện khám, chữa bệnh BHYT vào ngày nghỉ, ngày lễ.

Theo phản ánh của cử tri tỉnh Lai Châu, Bình Dương tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV, việc khám bệnh BHYT chỉ được thực hiện trong giờ hành chính từ Thứ 2 đến Thứ 6 hàng tuần gây khó khăn cho người bệnh. Bởi, hầu hết công nhân, người lao động chỉ được nghỉ vào Thứ 7, Chủ nhật để đi khám bệnh, đặc biệt là người dân vùng dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa thường không có quan niệm nghỉ lễ.

Cử tri các tỉnh đề nghị việc khám BHYT nên được thực hiện vào cả ngày Thứ 7 và Chủ nhật để tạo sự thuận tiện cho các đối tượng tham gia.

Về vấn đề này, Bộ Y tế trả lời cử tri các tỉnh như sau:

Hoạt động của các cơ sở khám chữa bệnh đều phải tuân thủ theo các quy định của pháp luật về lao động và thời gian lao động, do vậy các cơ sở y tế quyết định có hoặc không tổ chức khám, chữa bệnh BHYT phải dựa trên khả năng cung cấp dịch vụ đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho người dân.

Đối với các cơ sở y tế có tổ chức khám, chữa bệnh BHYT vào ngày nghỉ, ngày lễ: Theo quy định tại Thông tư liên tịch số 16/2015/TTLT-BYT-BTC ngày 2/7/2015 của Bộ Y tế, Bộ Tài chính: Trường hợp cơ sở y tế có tổ chức khám, chữa bệnh BHYT vào ngày nghỉ, ngày lễ phải thông báo cho tổ chức BHXH để bổ sung vào hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh trước khi thực hiện. Người có thẻ BHYT đến khám bệnh, chữa bệnh được quỹ BHYT thanh toán trong phạm vi quyền lợi và mức hưởng BHYT. Cơ sở y tế có trách nhiệm bảo đảm về nhân lực, điều kiện chuyên môn, phải công khai những khoản chi phí mà người bệnh phải chi trả ngoài phạm vi được hưởng của người bệnh tham gia BHYT và phải thông báo trước cho người bệnh, người bệnh phải tự chi trả phần chi phí ngoài phạm vi quyền lợi và mức hưởng BHYT (nếu có)”.

Đối với các cơ sở khám, chữa bệnh không tổ chức khám, chữa bệnh BHYT vào ngày nghỉ, ngày lễ: Các trường hợp cấp cứu vào ngày nghỉ, ngày lễ thì quyền lợi của người tham gia BHYT không thay đổi so với các ngày trong tuần từ Thứ 2 đến Thứ 6 và chi phí khám, chữa bệnh sẽ được BHYT thanh toán theo các quy định về mức hưởng BHYT.

Hiện nay, theo các quy định về đăng ký nơi khám, chữa bệnh ban đầu, người dân có thể nghiên cứu, đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu tại các cơ sở có thực hiện khám, chữa bệnh BHYT vào ngày nghỉ, ngày lễ.

Bên cạnh đó khi có dấu hiệu bất thường về sức khỏe người dân cũng không nên chờ đến ngày nghỉ mới đi khám mà nên khám, chữa bệnh kịp thời, nhằm nâng cao hiệu quả khám chữa bệnh. Mặt khác, việc bảo đảm đủ nhân lực để tổ chức khám chữa bệnh BHYT vào ngày lễ, ngày nghỉ còn rất khó khăn, nhất là cơ sở khám chữa bệnh vùng sâu vùng xa.

Chinhphu.vn

Từ khóa: BHYT , khám chữa bệnh