(Chinhphu.vn) – Ông Vũ Tùng (Ninh Bình) hỏi: Theo quy định hiện hành về xây dựng thì cơ quan nào có chức năng thẩm định và phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 trong khu công nghiệp?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Đối với các khu công nghiệp ngoài khu kinh tế, UBND cấp huyện phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chi tiết trong phạm vi địa giới hành chính do mình quản lý sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của cơ quan quản lý quy hoạch xây dựng thuộc UBND cấp tỉnh (theo Điều 34 Luật Xây dựng năm 2014).

Chinhphu.vn

Từ khóa: Khu công nghiệp , quy hoạch , đồ án quy hoạch