(Chinhphu.vn) - Tổng công ty Bưu điện Việt Nam dự kiến đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu mua sắm hàng hoá. Tuy nhiên, khi xây dựng hồ sơ mời thầu, Tổng công ty nhận thấy, việc đưa tiêu chí đánh giá năng lực kinh nghiệm của nhà thầu bằng việc có các hợp đồng tương tự sẽ khó có nhà thầu đạt được. Vậy, đơn vị có được bỏ tiêu chí này không?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Điểm a, Khoản 3, Điều 12 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định, một trong những tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu là kinh nghiệm thực hiện các gói thầu tương tự.

Theo đó, việc bỏ tiêu chí đánh giá về kinh nghiệm thực hiện hợp đồng tương tự là không phù hợp với quy định nêu trên.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Đấu thầu , nhà thầu , hợp đồng tương tự