(Chinhphu.vn) – Công ty ông Dương Quốc Chính đóng BHXH tại BHXH quận Cầu Giấy, TP Hà Nội. Nay công ty tạm ngừng hoạt động, chấm dứt lao động đối với mọi người. Công ty có nợ BHXH nhưng đã nộp đầy đủ vào tháng 11/2016.

Tháng 12/2016 Công ty đề nghị cơ quan BHXH chốt sổ và BHXH đã kiểm tra, xác định Công ty không còn lao động, không có quỹ tiền lương, không nợ BHXH, đã có văn bản ký kết giữa hai bên. Vậy, để chốt sổ BHXH, Công ty cần phải làm thêm thủ tục gì?

Về vấn đề này, BHXH TP Hà Nội trả lời như sau:

Theo quy định, đề nghị  đơn vị chỉ cần gửi sổ BHXH của người lao động qua đường bưu điện tại website: www.buudienhanoi.com.vn//bhxh và cơ quan BHXH sẽ chốt sổ đến hết tháng đơn vị đóng đủ tiền (Nếu đơn vị đã có biên bản xác định không còn lao động, không nợ BHXH và hoàn thiện thủ tục chấm dứt hợp đồng đối với người lao động). 

Chinhphu.vn