(Chinhphu.vn) - Trường hợp khi tham dự thầu, nếu phát hiện dấu hiệu không rõ ràng, minh bạch trong quá trình lựa chọn nhà thầu, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của mình thì nhà thầu có thể gửi kiến nghị đến chủ đầu tư, người có thẩm quyền hoặc khởi kiện ra tòa.

Công ty ông Trần Cường (Hà Nội) đang tham dự đấu thầu gói thầu in ấn bản tin nội bộ. Trong hồ sơ mời thầu chủ đầu tư đưa ra tiêu chuẩn về nhân sự cán bộ quản lý có tổng số năm kinh nghiệm tối thiểu 8 năm, trình độ chuyên môn tối thiểu: "Tốt nghiệp đại học về chuyên ngành quản trị kinh doanh và tốt nghiệp trung cấp chuyên ngành in trở lên".

Trong khi đó Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ chỉ quy định người đứng đầu cơ sở in cần có: “Bằng tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành in trở lên hoặc giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý hoạt động in do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp”.

Ông Cường hỏi, tiêu chuẩn về nhân sự nêu trên thì có vi phạm điều cấm trong Luật Đấu thầu nhằm hạn chế nhà thầu tham dự không?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Theo khoản 1, Điều 74 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 quy định một trong những trách nhiệm của chủ đầu tư là phê duyệt hồ sơ mời thầu. Theo đó, chủ đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu phù hợp với quy mô, tính chất, điều kiện cụ thể của từng gói thầu trên cơ sở tuân thủ quy định của pháp luật đấu thầu.

Trường hợp khi tham dự thầu, nếu phát hiện dấu hiệu không rõ ràng, minh bạch trong quá trình lựa chọn nhà thầu, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của mình thì nhà thầu có thể gửi kiến nghị đến chủ đầu tư, người có thẩm quyền hoặc khởi kiện ra tòa. Việc giải quyết kiến nghị và giải quyết tranh chấp trong đấu thầu được quy định tại các Mục 1, 2 Chương XII Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13.

Chinhphu.vn