(Chinhphu.vn) - Trường hợp đơn vị chưa đóng đủ BHXH, BHTN thì cơ quan BHXH xác nhận sổ BHXH đến thời điểm đã đóng đủ, sau khi thu hồi được số tiền đơn vị còn nợ thì xác nhận bổ sung trên sổ BHXH.

Trước đây Công ty CP Basic (TPHCM) nợ tiền đóng BHXH, nên khi tiến hành thủ tục báo giảm lao động, đơn vị BHXH tự chốt sổ và tờ rời cho tới thời điểm Công ty đã đóng BHXH. Việc này dẫn đến sai quá trình tham gia BHXH của người lao động.

Hiện Công ty đã đóng đầy đủ số tiền nợ, qua Hệ thống Tiếp nhận trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, Công ty hỏi, cần làm những thủ tục nào để cập nhật lại quá trình đóng của người lao động trên tờ rời?

Về vấn đề này, BHXH Việt Nam có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Khoản 3, Điều 18 Nghị định 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc và các văn bản hướng dẫn, đối với đơn vị nợ tiền đóng BHXH, BHTN, nếu người lao động đủ điều kiện hưởng BHXH hoặc chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc thì đơn vị có trách nhiệm đóng đủ BHXH, BHTN, bao gồm cả tiền lãi chậm đóng theo quy định, cơ quan BHXH xác nhận sổ BHXH để kịp thời giải quyết chế độ BHXH, BHTN cho người lao động.

Trường hợp đơn vị chưa đóng đủ thì xác nhận sổ BHXH đến thời điểm đã đóng đủ BHXH, BHTN, sau khi thu hồi được số tiền đơn vị còn nợ thì xác nhận bổ sung trên sổ BHXH.

Đối chiếu quy định trên, trường hợp Công ty CP Basic còn nợ tiền đóng BHXH, BHTN, nếu có phát sinh quyền lợi BHXH, BHTN thì cơ quan BHXH chỉ xác nhận đến thời điểm Công ty đã đóng đủ BHXH, BHTN. Đến khi Công ty đã đóng đủ tiền nợ BHXH, BHTN, bao gồm cả tiền lãi chậm đóng theo quy định, Công ty lập danh sách đề nghị xác nhận bổ sung quá trình tham gia cho người lao động kèm theo thông báo của cơ quan BHXH (đã trả cho đơn vị tại thời điểm xác nhận sổ BHXH) gửi cơ quan BHXH để được xác nhận bổ sung quá trình đóng. Sau khi cơ quan BHXH hoàn tất việc xác nhận bổ sung sổ BHXH sẽ trả lại cho người lao động.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Đóng BHXH , BHTN , người lao động