(Chinhphu.vn) – Cựu chiến binh tham gia kháng chiến từ ngày 30/4/1975 trở về trước hoặc tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 được hưởng chế độ BHYT theo quy định của pháp luật về BHYT.

Ông Trương Quang Vinh (tỉnh Quảng Ngãi) nhập ngũ tháng 8/1983, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia. Tháng 1/1987, ông phục viên, chuyển ngành. Năm 1997, ông nghỉ việc, hưởng trợ cấp BHXH 1 lần.

Hiện ông Vinh không có việc làm, không được hưởng chế độ nào và là hội viên Hội Cựu chiến binh. Ông Vinh hỏi, ông có được hưởng BHYT theo Nghị định số 157/2016/NĐ-CP không?

Về vấn đề này, BHXH Việt Nam trả lời như sau:

Căn cứ Điểm 2, Điều 1 Nghị định số 157/2016/NĐ-CP ngày 24/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 150/2006/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Pháp lệnh Cựu chiến binh thì: “Cựu chiến binh tham gia kháng chiến từ ngày 30/4/1975 trở về trước hoặc tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 được hưởng chế độ BHYT theo quy định của pháp luật về BHYT, khi từ trần được hưởng chế độ mai táng phí theo quy định của pháp luật về BHXH hiện hành”.

Trường hợp của ông Vinh theo nội dung hỏi, nếu có đủ hồ sơ, giấy tờ liên quan chứng minh đã tham gia làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc thì ông thuộc đối tượng được cấp thẻ BHYT theo quy định tại Nghị định số 157/2016/NĐ-CP.

Đề nghị ông liên hệ với UBND xã, phường nơi cư trú để được hướng dẫn cụ thể.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Thẻ BHYT , cựu chiến binh , làm nhiệm vụ quốc tế