(Chinhphu.vn) - Năm 2000, ông Nguyễn Trọng Sơn được tuyển dụng về giảng dạy tại trường THCS Mường Lói thuộc xã Mường Lói, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, là xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Ông Sơn đã hưởng đủ 5 năm phụ cấp thu hút theo Nghị định 61/2006/NĐ-CP.

Tháng 8/2005, ông Sơn được điều động về công tác tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Điện Biên. Đến tháng 10/2009, ông Sơn được chuyển đến công tác tại trường THCS Thanh Yên, xã Thanh Yên. Tháng 9/2013, ông nhận được quyết định điều động về trường Phổ thông dân tộc bán trú - THCS Mường Nhà, xã Mường Nhà, là xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, trong quyết định điều động không ghi rõ thời hạn luân chuyển.

Ông Sơn hỏi, trường hợp của ông có được hưởng phụ cấp thu hút theo quy định tại Văn bản hợp nhất số 27/VBHN-BGDĐT ngày 23/12/2014 không?

Về vấn đề này, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên trả lời như sau:

Theo quy định tại Điều 8 Văn bản hợp nhất số 27/VBHN-BGDĐT ngày 23/12/2014:

1. Nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục (thuộc địa phương hoặc từ địa phương khác đến) được điều động đến công tác hoặc hiện đang công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được hưởng phụ cấp thu hút bằng 70% mức lương hiện hưởng và phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có).

2. Thời gian hưởng phụ cấp thu hút không quá 5 năm. Thời điểm tính hưởng phụ cấp thu hút của các đối tượng được xác định như sau:

- Tính từ ngày nhận quyết định đối với các nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục được điều động đến sau khi Nghị định này có hiệu lực.

- Tính từ ngày Nghị định này có hiệu lực đối với các nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đang công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn nhưng chưa được hưởng phụ cấp thu hút theo quy định tại Nghị định số 35/2001/NĐ-CP ngày 9/7/2001 của Chính phủ về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

- Tính từ ngày được hưởng phụ cấp thu hút theo quy định tại Nghị định số 35/2001/NĐ-CP ngày 9/7/2001 của Chính phủ đối với các nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đang hưởng phụ cấp thu hút theo quy định tại Nghị định số 35/2001/NĐ-CP.

3. Tính từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đã hết thời hạn công tác theo quy định nhưng cơ quan quản lý giáo dục có thẩm quyền chưa sắp xếp, luân chuyển công tác trở về nơi ở hoặc nơi làm việc cuối cùng trước khi luân chuyển đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì tiếp tục được hưởng phụ cấp thu hút bằng 70% mức lương hiện hưởng và phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) nhưng thôi không hưởng phụ cấp công tác lâu năm ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn quy định tại Điều 5 Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Theo nội dung ông Nguyễn Trọng Sơn phản ánh, ông đã hưởng đủ phụ cấp thu hút đủ 5 năm trước khi được điều động về công tác tại địa bàn không thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Điện Biên, trường THCS Thanh Yên, xã Thanh Yên). Vì vậy, ông Sơn không được hưởng phụ cấp thu hút khi tiếp tục được điều động vào công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Mường Nhà, xã Mường Nhà).

Chinhphu.vn

Từ khóa: phụ cấp thu hút , đặc biệt khó khăn , điều động , luân chuyển