(Chinhphu.vn) - Công ty bà Phạm Thị Nga (TPHCM) thực hiện sao y bản chính ở Phòng Tư pháp, phí sao y là 995.000 đồng. Phòng Tư pháp chỉ ghi phiếu thu, không xuất hóa đơn. Bà Nga hỏi, phiếu thu trên công ty có được tính chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế không?

Về vấn đề này, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh có ý kiến như sau:

Theo Pháp lệnh về phí và lệ phí, Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ và Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính: "Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

b) Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

c) Khoản chi nếu có hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện theo quy định của các văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng...

Đối với các hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ đã thanh toán bằng tiền mặt phát sinh trước thời điểm Thông tư số 78/2014/TT-BTC có hiệu lực thi hành thì không phải điều chỉnh lại theo quy định tại Điểm này”.

Căn cứ quy định trên, về nguyên tắc chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN phải liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và có đầy đủ hoá đơn chứng từ hợp pháp.

Trường hợp của bà Nga, theo trình bày, có thực hiện sao y bản chính hồ sơ, tài liệu liên quan của công ty nơi bà đang làm việc tại Phòng tư pháp quận, huyện và phát sinh khoản tiền phí sao y bản chính là 995.000 đồng, nếu khoản chi này có biên lai thu tiền được phát hành theo quy định của Bộ Tài chính thì được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Chi phí được trừ , thuế TNDN , hóa đơn , biên lai