(Chinhphu.vn) – Vợ của ông Nguyễn Mạnh Hùng (TPHCM) sinh con vào ngày 20/2/2018 tại Mỹ. Vợ ông là thường trú nhân (thẻ xanh). Hiện ông vẫn làm việc tại Việt Nam và phải gửi tiền sang Mỹ để nuôi con.

Ông Hùng hỏi, trong trường hợp này ông làm như thế nào để tính giảm trừ cho người phụ thuộc là con ông khi quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN)? Trong năm 2018 ông có hỏi nhiều nơi nhưng không được hướng dẫn.

Về vấn đề này, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 9 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính về thuế TNCN:

“Điều 9. Các khoản giảm trừ

Các khoản giảm trừ theo hướng dẫn tại Điều này là các khoản được trừ vào thu nhập chịu thuế của cá nhân trước khi xác định thu nhập tính thuế từ tiền lương, tiền công, từ kinh doanh. Cụ thể như sau:

1. Giảm trừ gia cảnh

… g) Hồ sơ chứng minh người phụ thuộc

g.1) Đối với con:

g.1.1) Con dưới 18 tuổi: Hồ sơ chứng minh là bản chụp Giấy khai sinh và bản chụp Chứng minh nhân dân (nếu có)…”.

Căn cứ quy định nêu trên và theo trình bày của ông Hùng, trường hợp người nộp thuế có người phụ thuộc là con dưới 18 tuổi thì hồ sơ chứng minh người phụ thuộc là bản chụp Giấy khai sinh và bản chụp Chứng minh nhân dân (nếu có).

Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh thông báo người nộp thuế biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Giảm trừ gia cảnh , người phụ thuộc , thuế TNCN