(Chinhphu.vn) - Các tổ chức tham gia hoạt động xây dựng có trách nhiệm cung cấp thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của mình tới cơ quan chuyên môn về xây dựng để đăng tải công khai trên trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng theo quy định của pháp luật trước khi thực hiện.

Ông Đinh Bá Phong (Hà Nam) hỏi, hiện có bắt buộc công khai thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng công trình không? Có quy định riêng về vấn đề này đối với các dự án không sử dụng vốn ngân sách Nhà nước không?

Một đơn vị tư vấn đã thực hiện rất nhiều thiết kế, lập dự án từ nhiều năm và đã được cơ quan chức năng thẩm duyệt, trong các văn bản thẩm duyệt của cơ quan chức năng đã được đánh giá là đơn vị có đủ năng lực hành nghề tư vấn, thiết kế. Hiện đơn vị chưa công khai thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng công trình theo Thông tư số 11/2014/TT-BXD ngày 25/8/2014 của Bộ Xây dựng nên đã bị chủ đầu tư từ chối, như vậy có đúng không?

Những dự án đang làm dở dang, khi gửi hồ sơ đến cơ quan chức năng xin ý kiến thẩm duyệt thì có bị trả lại vì chưa công khai thông tin về năng lực hoạt động xây dựng không?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề ông Phong hỏi như sau:

Điều 8 Nghị định số 15/2013/NĐ-CP về quản lý chất lượng công trình xây dựng có quy định về một số nội dung công việc có yêu cầu phải đăng tải thông tin trước khi thực hiện.

Theo quy định tại Điều 159 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 và quy định tại Khoản 3 Điều 69 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng thì các tổ chức khi tham gia hoạt động xây dựng công trình cần phải công khai thông tin năng lực hoạt động xây dựng của mình trên trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng theo quy định tại Thông tư số 11/2014/TT-BXD ngày 25/8/2014 của Bộ Xây dựng.

Do vậy, các tổ chức tham gia hoạt động xây dựng có trách nhiệm cung cấp thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của mình tới cơ quan chuyên môn về xây dựng để đăng tải công khai trên trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng theo quy định của pháp luật trước khi thực hiện.

Các công việc đang thực hiện theo hợp đồng đã ký kết trước ngày Nghị định 15/2013/NĐ-CP có hiệu lực cho đến trước ngày 1/1/2015 thì được tiếp tục thực hiện. Sau ngày 1/1/2015 tổ chức, cá nhân phải thực hiện công bố đăng tải công khai thông tin theo quy định của pháp luật về xây dựng.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Luật Xây dựng , công trình , chủ đầu tư , thi công , tư vấn