(Chinhphu.vn) – Bà Nguyễn Thị Đan Thanh đang công tác tại UBND xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận, giữ chức vụ Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã, vào biên chế từ tháng 5/2015, được hưởng chế độ vùng có điều kiện KTXH đặc biệt khó khăn theo Nghị định 116/2010/NĐ-CP

Tuy nhiên, hiện nay xã thông báo bà Thanh không được hưởng chế độ vùng đặc biệt khó khăn do Nghị định 76/2019/NĐ-CP ngày 8/10/2019 không áp dụng cho xã Phước Dinh. Bà Thanh hỏi, trường hợp của bà có thuộc đối tượng hưởng chính sách vùng đặc biệt khó khăn theo Nghị định 76/2019/NĐ-CP không?

Về vấn đề này, Vụ Tiền lương, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày 8/10/2019 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện KTXH đặc biệt khó khăn thì vùng có điều kiện KTXH đặc biệt khó khăn quy định tại khoản 1 Điều này bao gồm:

a) Huyện đảo Trường Sa, Hoàng Sa, DK1;

b) Các xã khu vực III thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi, xã đảo đặc biệt khó khăn theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ;

c) Các thôn, buôn, xóm, bản, làng, phum, sóc, ấp,... (gọi chung là thôn) đặc biệt khó khăn theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận chưa phải là xã đảo được xác định theo Quyết định số 569/QĐ-TTg ngày 22/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành tiêu chí, thủ tục, điều kiện công nhận xã đảo.

Chinhphu.vn

Từ khóa: bí thư đoàn , xã đảo , đặc biệt khó khăn