(Chinhphu.vn) – Đơn vị của bà Sơn Thị Bích Nhi (Bạc Liêu) lựa chọn nhà thầu tư vấn thiết kế công trình nhà làm việc cho các đơn vị Điện lực. Công trình có hạng mục phòng cháy, chữa cháy (PCCC), nhưng trong hồ sơ mời thầu đơn vị chỉ yêu cầu nhà thầu phải có nhân sự với chứng chỉ hành nghề PCCC mà không yêu cầu đối với hạng mục PCCC nhà thầu thiết kế phải có giấy xác nhận kinh doanh dịch vụ PCCC.

Khi nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu, nhà thầu có nhân sự hành nghề PCCC theo quy định của hồ sơ mời thầu và nhà thầu được chọn trúng thầu. Tuy nhiên trong quá trình thiết kế, do công trình thuộc danh sách công trình Tham chiếu tại Khoản 4, Điều 4 của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP, Phụ lục IV: Danh mục dự án, công trình do cơ quan Cảnh sát PCCC thẩm duyệt thiết kế về PCCC, nhà thầu gửi công văn đến đơn vị đề nghị xin sử dụng nhà thầu phụ (có giấy xác nhận kinh doanh dịch vụ PCCC) để thiết kế hạng mục PCCC, để trình thẩm duyệt PCCC đúng quy định.

Bà Nhi hỏi, việc đơn vị bà chấp thuận cho nhà thầu sử dụng thầu phụ có đúng quy định hay không? Công trình có hạng mục PCCC và nằm trong danh mục thẩm duyệt PCCC, nhưng chủ đầu tư lựa chọn nhà thầu không có năng lực về kinh doanh dịch vụ PCCC có đúng không? Nhà thầu chính (nhà thầu thiết kế công trình xây dựng) có bắt buộc phải có giấy xác nhận kinh doanh dịch vụ PCCC không?

Về vấn đề này, Cục Quản lý đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời như sau:

Khoản 1, Điều 15 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định việc đánh giá hồ sơ dự thầu phải căn cứ vào tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu và các yêu cầu khác trong hồ sơ mời thầu, căn cứ vào hồ sơ dự thầu đã nộp, các tài liệu giải thích, làm rõ hồ sơ dự thầu của nhà thầu để bảo đảm lựa chọn được nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm, có giải pháp khả thi để thực hiện gói thầu.

Theo đó, việc đánh giá hồ sơ dự thầu thực hiện theo quy định nêu trên. Trường hợp pháp luật về PCCC quy định nhà thầu thiết kế hạng mục PCCC phải có xác nhận kinh doanh dịch vụ PCCC thì nhà thầu cần tuân thủ quy định này.

Chinhphu.vn

Từ khóa: phòng cháy chữa cháy , nhà thầu , công trình