(Chinhphu.vn) – Đơn vị của ông Trần Ngọc An Nhiên (Đồng Tháp) là bên giao thầu, ký hợp đồng với 1 đơn vị thiết kế bản vẽ thi công và dự toán cho công trình do đơn vị làm chủ đầu tư (hình thức hợp đồng trọn gói).

Ông Nhiên hỏi, trong trường hợp đơn vị ông vì bất cứ lý do gì không thi công công trình, sau khi hồ sơ thiết kế và dự toán đã được phê duyệt, thì đơn vị có phải thanh toán tiền giám sát tác giả của đơn vị thiết kế (10% tiền thiết kế) không?

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Theo quy định tại Điểm a, Khoản 3 Điều 15 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng thì giá hợp đồng trọn gói là giá hợp đồng không thay đổi trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng đối với khối lượng các công việc thuộc phạm vi hợp đồng đã ký kết, trừ trường hợp bất khả kháng và thay đổi phạm vi công việc phải thực hiện.

Công tác giám sát tác giả là một nhiệm vụ thuộc công việc thiết kế xây dựng của nhà thầu tư vấn thiết kế. Do đó, trường hợp nhà thầu tư vấn thiết kế không thực hiện công tác giám sát tác giả thì không được thanh toán chi phí cho công tác này.

Chinhphu.vn

 

 

Từ khóa: thiết kế , thi công , xây dựng , giám sát tác giả