(Chinhphu.vn) – Ông Đỗ Văn Quyết (dovanquyet855@...) đóng bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) được 4 năm, sau đó chuyển đến công ty khác làm việc, nhưng công ty này có số lao động ít hơn 10 người nên ông không được đóng BHTN.

Ảnh minh họa

Ông Quyết hỏi, trường hợp của ông có được tiếp tục đóng BHTN không?

Về vấn đề này, ông Nguyễn Đại Đồng, Cục trưởng Cục Việc làm – Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 Nghị  định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHTN đã được sửa  đổi, bổ sung thì đối tượng tham gia BHTN là công dân Việt Nam giao kết các loại hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc từ  đủ 12 tháng đến 36 tháng hoặc hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc không xác định thời hạn với người sử dụng lao động theo quy định tại  Điều 3 Nghị định số 127/2008/NĐ-CP nêu trên.

Tại Điều 3 Nghị định 127/2008/NĐ-CP quy định, người sử dụng lao động tham gia BHTN theo khoản 4 Điều 2 Luật BHXH là người sử dụng lao động có sử dụng từ 10 lao động trở lên.

Tại khoản 1 Điều 3 mục III Thông tư 32/2010/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2010 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 127/2008/NĐ-CP quy định, số lao động được người sử dụng lao động sử dụng từ 10 người lao động trở lên, bao gồm: Số lao động Việt Nam đang thực hiện hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc không xác định thời hạn; hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc xác định thời hạn từ đủ 12 tháng đến 36 tháng; hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo mùa vụ hoặc theo công việc nhất định có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên. Đối với các cơ quan quản lý nhà nước thì số lao động được người sử dụng lao động sử dụng từ 10 người lao động trở lên bao gồm cả số cán bộ, công chức đang làm việc tại cơ quan.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 7 Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH nêu trên thì thời điểm tính số lao động hằng năm của các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức để thực hiện chính sách BHTN là ngày 1 tháng 1 theo dương lịch.

Trường hợp thời điểm khác trong năm người sử dụng lao động sử dụng đủ số lao động thuộc đối tượng tham gia BHTN theo quy định thì thời điểm tính số lao động của năm đó để thực hiện chính sách BHTN của doanh nghiệp, cơ quan, tổ  chức được tính vào ngày mùng một của tháng tiếp theo, tính theo dương lịch.

Như vậy, ông Quyết khi giao kết hợp đồng lao động với công ty mới có sử dụng dưới 10 lao động thì không thuộc diện tham gia BHTN theo quy định nêu trên.

Trường hợp, thời điểm khác trong năm công ty mới thuộc đối tượng tham gia BHTN theo quy định tại Điều 3 Nghị định 127/2008/NĐ-CP thì thời điểm đó ông Quyết được tham gia BHTN nếu thuộc diện giao kết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 Nghị định số 127/2008/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung nêu trên.

Phòng Thông tin phản ánh của tổ chức và công dân

Tin liên quan:

- Quy định mới về bảo hiểm thất nghiệp

- Trường hợp không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp

- Tham gia BHTN mới được hưởng trợ cấp thất nghiệp

- Khi nào được hưởng bảo hiểm thất nghiệp?

- Đóng bảo hiểm thất nghiệp đủ 12 tháng được hưởng trợ cấp

Từ khóa: Luật Bảo hiểm xã hội , 127/2008/NĐ-CP , 32/2010/TT-BLĐTBXH.