(Chinhphu.vn) – Ông Trần Văn Vượng chuẩn bị thành lập một công ty may với khoảng 12.000 lao động. Ông Vượng hỏi, đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở của công ty ông phải có tối thiểu bao nhiêu người? Văn bản nào quy định về vấn đề này?

Bộ Công an trả lời ông Vượng như sau:

Đối với công ty may, với số lượng lao động khoảng 12.000 người, trong hoạt động, sản xuất, nếu chia thành nhiều phân xưởng, bộ phận làm việc độc lập và làm việc theo ca, không lớn hơn 100 người thì việc thành lập đội Phòng cháy và chữa cháy (PCCC) cơ sở được áp dụng theo Điểm đ, Khoản 2, Điều 15 Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ: “Đối với cơ sở có nhiều phân xưởng, bộ phận làm việc độc lập hoặc làm việc theo ca thì mỗi bộ phận, phân xưởng, mỗi ca làm việc có 1 tổ Phòng cháy và chữa cháy cơ sở; biên chế của tổ Phòng cháy và chữa cháy cơ sở có từ 5-9 người, do đội trưởng hoặc đội phó kiêm tổ trưởng”. 

Trường hợp công ty hoạt động, làm việc theo chế độ tập trung, không chia thành nhiều phân xưởng, bộ phận làm việc độc lập, làm việc theo ca mà có trên 100 người thường xuyên làm việc thì việc thành lập đội PCCC cơ sở được áp dụng theo Điểm d, Khoản 2, Điều 15 Thông tư nêu trên: “Cơ sở có trên 100 người thường xuyên làm việc thì biên chế của đội Phòng cháy và chữa cháy cơ sở tối thiểu là 25 người, trong đó có 1 đội trưởng và 2 đội phó”.

Như vậy, công ty cần căn cứ vào điều kiện hoạt động thực tế và căn cứ vào quy định trên để thành lập đội PCCC cơ sở cho phù hợp.

Chinhphu.vn