(Chinhphu.vn) – Ông Lê Đình Khiết là du học sinh Việt Nam tại Nhật Bản. Vừa qua, gia đình ông mới có thêm cháu bé và ông thực hiện các thủ tục làm khai sinh cho con tại Đại sứ quán Việt Nam ở Nhật Bản.

Hiện tại, ông cần hoàn thành hồ sơ để thực hiện một số công việc tại Nhật Bản. Tuy nhiên, ông không thể liên lạc được với Đại sứ quán theo email và đường dây nóng.

Qua Cổng TTĐT Chính phủ, ông Khiết đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, hỗ trợ giải quyết vấn đề trên.

Về vấn đề này, Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao trả lời như sau:

Ngày 21/7/2018, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản nhận hồ sơ xin cấp Trích lục khai sinh và hộ chiếu cho con của ông Lê Đình Khiết qua đường bưu điện.

Theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 136/2007/NĐ-CP của Chính phủ, công dân cư trú ở nước ngoài xin cấp giấy khai sinh và hộ chiếu lần đầu phải trực tiếp đến Cơ quan đại diện để nộp hồ sơ. Tuy nhiên, do ông Khiết đã có đơn trình bày hoàn cảnh nên Đại sứ quán đã linh động xử lý hồ sơ theo nguyện vọng của ông.

Vì đây là trường hợp liên quan đến các giấy tờ quan trọng nên Đại sứ quán đã liên lạc với ông Khiết qua các số điện thoại tại hồ sơ để khẳng định thông tin, địa chỉ người nhận trước khi trả kết quả qua đường bưu điện. Do không liên lạc được với ông Khiết qua điện thoại nên Đại sứ quán đã liên hệ với ông Khiết qua email (ngày 26/8).

Ngày 12/9 ông Khiết trả lời email, thông báo sẽ trực tiếp đến Đại sứ quán để nhận Trích lục khai sinh và hộ chiếu.

Do vậy, hồ sơ nêu trên đã được Đại sứ quán để sang phần trả kết quả thủ tục hành chính trực tiếp tại Đại sứ quán và không thực hiện trả hồ sơ qua đường bưu điện.

Tuy nhiên, ông Khiết đã không đến theo hẹn. Ngày 24/10, Đại sứ quán đã rà soát hồ sơ và gửi trả kết quả cho ông Khiết bằng thư bảo đảm theo địa chỉ ông Khiết xác nhận trong email.

Chinhphu.vn