(Chinhphu.vn) - Theo phản ánh của bà Linh Phan (lynn_phan999@...), bố mẹ bà Phan chết và không để lại di chúc. Gia đình bà có 6 anh chị em, năm 1992 mẹ bà Phan đã lập văn tự cho vợ chồng em trai bà 1 phần căn nhà.

Nay, anh chị em bà muốn bán căn nhà này. Bà Phan hỏi, di sản thừa kế của bố mẹ bà sẽ được phân chia như thế nào? Vợ chồng em trai bà có được chia tiếp phần di sản còn lại không?

Luật sư Trần Văn Toàn, Văn phòng Luật sư Khánh Hưng - Đoàn Luật sư Hà Nội trả lời câu hỏi của bà Phan như sau:

Theo nội dung thư và bản sao các giấy tờ do bà Linh Phan gửi kèm, nhận thấy: Vào tháng 8/1992 mẹ bà Phan đã lập văn tự cho 1 phần căn nhà cho vợ chồng em trai bà. Phần tài sản đem cho 1 phần thuộc quyền sở hữu, định đoạt của mẹ bà Phan nằm trong khối tài sản chung của bố mẹ bà. Mẹ và vợ chồng em trai bà đã làm thủ tục đề nghị UBND quận công nhận việc cho tài sản. Phần tài sản mà vợ chồng em trai bà Phan được mẹ cho đã trở thành tài sản của vợ chồng em trai bà Phan từ năm 1992.

Di sản là tài sản của người chết để lại khi chết. Tại thời điểm mẹ bà Phan chết (năm 1995), di sản thừa kế của bố mẹ bà Phan là phần nhà đất còn lại sau khi đã cho vợ chồng em trai bà 1 phần căn nhà.

Khi chết, bố mẹ bà Phan không để lại di chúc. Căn cứ pháp luật về thừa kế thì 6 anh chị em bà Phan thuộc hàng thừa kế thứ nhất, được hưởng phần di sản bằng nhau.

Tại văn tự cho 1 phần căn nhà (bản sao gửi kèm thư) không thấy có câu chữ nào thể hiện việc cho có điều kiện là sau khi nhận tài sản được cho, vợ chồng em trai bà Phan không được hưởng di sản thừa kế. Anh chị em bà Phan cũng không có tài liệu nào chứng minh rằng bố mẹ bà Phan có ý nguyện sau khi cho vợ chồng em trai bà Phan 1 phần căn nhà,  phần nhà đất còn lại sẽ để thừa kế cho 5 người anh em còn lại, còn người đã được cho không được hưởng thừa kế.

Bời vậy, muốn bán di sản thừa kế của bố mẹ để chia nhau thì, 6 anh chị em bà Phan phải đến tổ chức công chứng lập và công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế; cùng với bên mua lập và công chứng hợp đồng mua bán nhà ở.

Về nguyên tắc, những người thừa kế cùng hàng thừa kế được hưởng phần di sản bằng nhau, 6 anh chị em bà Phan mỗi người được hưởng 1/6 di sản. Tuy nhiên, trong văn bản thoả thuận phân chia di sản, người được hưởng di sản có thể tặng cho toàn bộ hoặc một phần quyền hưởng di sản của mình cho người thừa kế khác.

Luật sư Trần Văn Toàn

VPLS Khánh Hưng – Đoàn luật sư Hà Nội

* Thông tin chuyên mục có giá trị tham khảo với người đọc, không dùng làm tài liệu trong tố tụng pháp luật.