(Chinhphu.vn) - Công ty TNHH Giáo dục và Đào tạo Việt Hàn (TPHCM) đang hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, có vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài. Nay Công ty muốn kinh doanh thêm ngành nghề tư vấn du học.

Công ty được biết, đối với trường hợp có vốn đầu tư nước ngoài thì ngành nghề nêu trên chưa được Việt Nam cam kết thực hiện với WTO. Vì vậy, Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM không có cơ sở để cấp phép cho Công ty như các ngành nghề thông thường khác mà phải thực hiện thủ tục xin ý kiến của các Bộ, ngành liên quan.

Qua Hệ thống Tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, Công ty TNHH Giáo dục và Đào tạo Việt Hàn đề nghị giải đáp, việc xin ý kiến về đăng ký ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp hiện nay sẽ được thực hiện như thế nào?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Đây là việc bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp. Do đó, đề nghị Công ty thực hiện theo quy định tại Khoản 1, Điều 7; Khoản 1, Điều 13; Khoản 1, Điều 14 và Khoản 1, Điều 49 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 về đăng ký doanh nghiệp.

Theo quy định tại Khoản 3, Điều 45 Nghị định số 118/2017/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ thì việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài phải phù hợp với điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài (nếu có).

Do đó, đề nghị Quý Công ty liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM để được hướng dẫn, giải quyết theo thẩm quyền và theo quy định của pháp luật.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Đăng ký kinh doanh , ngành nghề , doanh nghiệp , nhà đầu tư