(Chinhphu.vn) – Bà Nguyễn Ngọc Minh Hằng (hangcdc1@...) sinh ngày 28/7/1962, tham gia BHXH từ tháng 1/1985, từ tháng 5/1995 đến hết tháng 4/2012 công tác tại Công ty cổ phần Tập đoàn Điện tử Công nghiệp Việt Nam (CDC). Từ tháng 5/2012 bà Hằng chuyển công tác đến đơn vị khác, có tham gia BHXH đầy đủ.

Vì lý do sức khỏe, nay bà Hằng muốn nghỉ hưu, nhưng sổ BHXH của bà do Công ty CDC đang giữ, mới chốt BHXH đến hết tháng 12/2009. Công ty CDC đã nợ tiền đóng BHXH của bà từ ngày 1/1/2010 đến hết ngày 30/4/2012, trong thời gian này Công ty CDC đã trừ các khoản BHXH, BHYT, BHTN của cá nhân bà Hằng vào lương hàng tháng. Bà Hằng đã làm đơn đề nghị được chốt sổ BHXH gửi Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Công ty CDC nhưng không được giải quyết. Vậy bà Hằng phải làm gì để được chốt sổ BHXH và làm thủ tục nghỉ hưu?

Về vấn đề này, BHXH Việt Nam trả lời bà Hằng như sau:

Trường hợp của bà Nguyễn Ngọc Minh Hằng tham gia BHXH từ tháng 5/1995 đến hết tháng 4/2012 tại Công ty cổ phần Tập đoàn điện tử Công nghiệp Việt Nam (CDC). Từ tháng 5/2012 bà chuyển công tác đến đơn vị khác có tham gia BHXH đầy đủ. Tuy nhiên, công ty cũ đang nợ tiền đóng BHXH từ ngày 1/1/2010 đến hết ngày 30/4/2012 và đang giữ sổ BHXH của bà chốt đến hết tháng 2/2009.

Theo quy định tại Điểm b, Khoản 2 công văn số 2266/BHXH-BT ngày 20/6/2013 của BHXH Việt Nam: Đối với doanh nghiệp thực sự gặp khó khăn nợ BHXH, BHYT, nếu Giám đốc doanh nghiệp có văn bản gửi cơ quan BHXH cam kết trả đủ tiền nợ BHXH, BHYT và thực hiện đóng trước BHXH, BHYT đối với người lao động đủ điều kiện hưởng chế độ BHXH, người lao động thôi việc để giải quyết chế độ BHXH và chốt sổ BHXH thì Giám đốc BHXH tỉnh xem xét phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội xác nhận thực trạng khó khăn của doanh nghiệp để giải quyết.

Chinhphu.vn