(Chinhphu.vn) - Bà Nguyễn Thị Ngọc Lễ (Đồng Nai) hỏi: Doanh nghiệp có vốn đầu tư trong nước có chức năng kinh doanh buôn bán xăng dầu có được kinh doanh xăng dầu theo phương thức 3 bên không (doanh nghiệp mua xăng dầu của thương nhân đầu mối rồi bán lại cho đơn vị, tổ chức khác)?

Về vấn đề này, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 3/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu: “Thương nhân kinh doanh xăng dầu bao gồm: Thương nhân kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu; thương nhân sản xuất xăng dầu; thương nhân phân phối xăng dầu; thương nhân làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu; thương nhân làm đại lý bán lẻ xăng dầu; thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu; thương nhân kinh doanh dịch vụ xăng dầu”.

Trong đó, điều kiện, quyền và nghĩa vụ của thương nhân kinh doanh xăng dầu đã được quy định chi tiết tại Điều 7, 9, 11, 13, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26,27, 28, 29 Nghị định số 83/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

Như vậy, doanh nghiệp phải bảo đảm thuộc 1 trong 7 hình thức thương nhân trên và thực hiện quyền, nghĩa vụ theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP có thể thực hiện kinh doanh xăng dầu theo phương thức mua xăng dầu của thương nhân đầu mối rồi bán lại cho đơn vị, tổ chức khác.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Thương nhân , kinh doanh xăng dầu , tổng đại lý , bán lẻ xăng dầu