(Chinhphu.vn) – Qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, Công ty TNHH Đầu tư quốc tế Long Hải (Hà Nội) mong muốn Chính phủ có cơ chế đặc thù cho doanh nghiệp kinh doanh sàn thương mại điện tử để thúc đẩy quá trình xuất khẩu hàng hóa, góp phần tạo chuỗi cung ứng giá trị toàn cầu.

Về vấn đề này, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

Theo thông tin trích xuất từ Cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử (TMĐT) của Bộ Công Thương tại địa chỉ www.online.gov.vn, Công ty Long Hải đã đăng ký và được xác nhận đăng ký sàn giao dịch TMĐT ngày 23/12/2016 với địa chỉ tên miền www.longhaiplaza.com. Thủ tục đăng ký thiết lập sàn giao dịch TMĐT của doanh nghiệp được hỗ trợ thực hiện trực tuyến và miễn phí qua Cổng thông tin Quản lý hoạt động TMĐT.

Kiến nghị của Công ty Long Hải về cơ chế đặc thù để thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa qua sàn giao dịch TMĐT tại thư kiến nghị không nêu cụ thể về cơ chế đặc thù mà doanh nghiệp mong muốn.

Theo Bộ Công Thương, sàn giao dịch TMĐT chỉ là một trong nhiều công cụ hỗ trợ cho hoạt động thương mại nói chung và hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp nói riêng, về xuất nhập khẩu, hiện nay đã có nhiều cơ chế hỗ trợ, thúc đẩy hoạt động xuất khẩu được áp dụng theo các chương trình, lĩnh vực khác nhau, từ hỗ trợ về tiếp cận tài chính, tiếp cận thị trường, hỗ trợ về thuế, hỗ trợ về xúc tiến thương mại...

Riêng đối với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ sàn giao dịch TMĐT, do đây là mô hình kinh doanh được vận hành dựa trên nền tảng của công nghệ, yếu tố có vai trò quyết định đối với thành công của doanh nghiệp là trình độ khai thác và tiếp cận công nghệ mới, cũng như phương thức tổ chức hoạt động kinh doanh và mạng lưới kết nối đối tác.

Hiện nay, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ sàn giao dịch TMĐT đang được tạo điều kiện hoạt động theo các văn bản quy phạm pháp luật và chính sách về phát triển TMĐT, bao gồm Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16/5/2013 của Chính phủ về TMĐT, Quyết định số 689/QĐ-TTg ngày 11/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển TMĐT quốc gia giai đoạn 2014-2020, Quyết định số 1563/QĐ-TTg ngày 8/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch tổng thể phát triển TMĐT giai đoạn 2016-2020.

Đề nghị doanh nghiệp nghiên cứu kỹ những văn bản chính sách nêu trên. Các đề án cụ thể do doanh nghiệp xây dựng có nội dung phù hợp với mục tiêu và phạm vi của Chương trình phát triển TMĐT quốc gia theo Quyết định số 689/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ có thể được hỗ trợ một phần kinh phí để triển khai.

Chinhphu.vn