(Chinhphu.vn) – Ông Xa Đức Quỳnh (tỉnh Hòa Bình) làm nghề xe ôm tại TP Hà Nội, đã đăng ký danh sách với trưởng xóm Tuổng Đồi, xã Mường Chiềng, huyện Đà Bắc để được hưởng hỗ trợ do dịch Covid-19 nhưng chưa được hướng dẫn cụ thể. Ông Quỳnh hỏi, ông bắt đầu làm giấy tờ gì và ở đâu?

Về vấn đề này, UBND huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình trả lời như sau:

Thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, UBND huyện Đà Bắc đã chỉ đạo các ngành chức năng và UBND các xã, thị trấn trong huyện rà soát các đối tượng được thụ hưởng.

Theo đó, ông Xa Đức Quỳnh, xóm Tuổng Đồi, xã Mường Chiềng, huyện Đà Bắc thuộc diện hộ cận nghèo, nên đã được chi trả mức tiền hỗ trợ là 750.000 đồng (hỗ trợ 250.000 đồng/tháng từ tháng 4 đến tháng 6/2020. Hiện, ông Xa Đức Quỳnh đã được thanh toán số tiền trên.

Trường hợp ông Xa Đức Quỳnh có nguyện vọng hưởng chế độ lao động tự do, đề nghị ông làm thủ tục theo quy định tại Chương IV Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ và hoàn trả lại số tiền đã được hỗ trợ cho đối tượng cận nghèo.

Chinhphu.vn

Từ khóa: 15/2020/QĐ-TTg , 42/NQ-CP , covid-19