(Chinhphu.vn) - Qua Cổng TTĐT Chính phủ ông Trần Văn Tuấn (Đà Nẵng) phản ánh những vướng mắc khi thay đổi phương thức miễn, giảm học phí đối với học sinh, sinh viên, theo quy định tại Nghị định 74/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ.

Theo phản ánh của ông Tuấn, kể từ ngày 1/9/2013, khi Nghị định 74/2013/NĐ-CP có hiệu lực thi hành, tiền miễn, giảm học phí đối với học sinh, sinh viên sẽ không được cấp bù qua các Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội cấp huyện, mà được cấp qua các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học. Theo đó, các Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội đã dừng nhận hồ sơ đề nghị cấp tiền miễn, giảm học phí đối với học sinh, sinh viên theo phương thức cũ.

Tuy nhiên, các đối tượng được miễn, giảm học phí khi nộp hồ sơ tại trường thì được trả lời là hiện chưa có kinh phí, do đó các đối tượng được miễn, giảm rất khó khăn vì phải nộp học phí nhưng chưa được cấp lại do vướng mắc nêu trên. Ông Tuấn đề nghị cơ quan chức năng tháo gỡ vướng mắc này và làm rõ về cơ chế cấp bù học phí hiện nay.

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo có ý kiến như sau:

Ngày 15/7/2013 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 74/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015, trong đó có thay đổi về phương thức cấp bù học phí đối với học sinh, sinh viên thay vì cấp qua các Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện bằng phương thức cấp bù học phí qua các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học.

Trên cơ sở đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm 2013 Bộ Tài chính đã cấp tạm ứng kinh phí cho các Bộ, ngành và địa phương để giao dự toán kinh phí cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học thuộc phạm vi quản lý của các Bộ, ngành và địa phương để thực hiện chính sách miễn, giảm học phí cho học sinh, sinh viên theo Nghị định 74/2013/NĐ-CP của Chính phủ.

Ngày 30/5/2014, liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư liên tịch số 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP và Nghị định số 74/2013/NĐ-CP, trong đó tại khoản 4 Điều 13 đã hướng dẫn việc cấp bù học phí thực hiện Nghị định 49/2010/NĐ-CP và Nghị định 74/2013/NĐ-CP cho năm học 2013-2014: Các Bộ, ngành, địa phương tổng hợp (theo biểu mẫu quy định tại Thông tư) gửi Bộ Tài chính trước ngày 31/8/2014 để tổng hợp trình cấp có thẩm quyền xem xét, bổ sung kinh phí.

Như vậy về phương diện kinh phí, Ngân sách nhà nước sẽ đảm bảo cấp bù học phí đủ và kịp thời cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học để thực hiện chính sách miễn, giảm học phí cho người học.

Chinhphu.vn

 

Từ khóa: miễn học phí , 74/2013/NĐ-CP