(Chinhphu.vn) - Ông Huỳnh Văn Thái (Hà Nội) năm nay 30 tuổi, có con ngoài giá thú với 1 phụ nữ đã kết hôn với người nước ngoài. Nay cháu bé đã 1 tuổi nhưng chưa làm thủ tục đăng ký khai sinh. Hiện người mẹ đã định cư tại nước ngoài và ông Thái đang nuôi con. Vậy, ông Thái cần làm gì để có thể khai sinh cho cháu bé và có cần ghi tên mẹ cháu trong giấy khai sinh không?

Về vấn đề này, Bộ Tư pháp trả lời như sau:

Trong trường hợp người mẹ đã kết hôn với người nước ngoài trước khi sinh con với ông Thái, theo Điều 21 Nghị định số 70/2001/NĐ-CP ngày 3/10/2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Hôn nhân và gia đình thì con sinh ra trong thời kỳ hôn nhân hoặc do người vợ có thai trong thời kỳ hôn nhân theo quy định tại khoản 1 Điều 63 của Luật Hôn nhân và gia đình được xác định là con chung của vợ chồng. Con sinh ra trước ngày đăng ký kết hôn và được cha mẹ thừa nhận cũng là con chung của vợ chồng.

Con sinh ra trong vòng 300 ngày, kể từ ngày người chồng chết hoặc kể từ ngày bản án, quyết định của Toà án xử cho vợ chồng ly hôn có hiệu lực pháp luật, thì được xác định là con chung của hai người.

Trong trường hợp vợ hoặc chồng không nhận đứa trẻ là con chung của hai người quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, thì phải có chứng cứ và phải được Toà án xác định.

Nếu người mẹ đã kết hôn với người nước ngoài trước khi sinh con với ông Thái thì về mặt pháp lý con sinh ra trong thời kỳ hôn nhân là con chung của người mẹ cháu bé và người chồng đã đăng ký kết hôn. Ông Thái muốn nhận con thì phải được Tòa án xác định theo thủ tục tố tụng dân sự.

Việc đăng ký khai sinh cho cháu bé thực hiện theo quy định tại Mục 1, Chương III, Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ quy định về đăng ký và quản lý hộ tịch, không được đăng ký khai sinh theo diện con ngoài giá thú. Sở Tư pháp thành phố Hà Nội là cơ quan có thẩm quyền đăng ký khai sinh cho cháu bé.

Trường hợp sinh con trước khi kết hôn

Nếu người mẹ sinh con với ông Thái trước khi kết hôn với người nước ngoài thì theo quy định tại Điểm a Mục 4 Phần II của Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 2/6/2008 của Bộ Tư pháp, trong trường hợp cha, mẹ của trẻ chung sống với nhau như vợ chồng, nhưng không đăng ký kết hôn, người mẹ để con lại cho người cha và bỏ đi không xác định được địa chỉ, thì khi người cha làm thủ tục nhận con, không cần phải có ý kiến của người mẹ.

Khi đăng ký khai sinh, phần ghi về người mẹ trong Giấy khai sinh và Sổ đăng ký khai sinh được ghi theo Giấy chứng sinh. Trường hợp không có Giấy chứng sinh, thì ghi theo lời khai của người cha; nếu người cha không khai về người mẹ, thì để trống.

UBND phường Lê Đại Hành (nơi ông Thái đang cư trú) là cơ quan có thẩm quyền thực hiện việc đăng ký khai sinh cho con ông.

Chinhphu.vn

Từ khóa: khai sinh