(Chinhphu.vn) - Ông Quách Trường Giang (huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình) đề nghị cơ quan chức năng giải đáp một số thắc mắc liên quan đến chính sách đền bù đối với diện tích đất nằm trong quy hoạch hành lang an toàn đường bộ.

Gia đình ông Giang có khoảng 900m2 đất sử dụng ổn định từ trước năm 1980, không có tranh chấp. Tháng 1/1996, gia đình ông được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng 630m2. Diện tích còn lại khoảng 270m2, do nằm trong quy hoạch hành lang an toàn đường bộ từ tháng 12/1994 nên không được cấp Giấy chứng nhận.

Trước tháng 12/1994, gia đình ông Giang đã sử dụng toàn bộ diện tích đất và xây dựng căn nhà mái bằng khoảng 80m2 trong diện tích đất 270m2. Tháng 3/1995 gia đình ông đã tháo dỡ nhà mái bằng, thu dọn cây trồng lâu năm để bàn giao phần đất này cho Nhà nước đưa vào quy hoạch hành lang an toàn đường bộ theo quy định. Khi bàn giao đất gia đình ông Giang không nhận được quyết định nào về việc đền bù.

Từ năm 1995 đến năm 2008 gia đình ông Giang chuyển nhượng toàn bộ diện tích đất đã được cấp Giấy chứng nhận cho người khác.

Năm 2013, Nhà nước thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng đường 12B, diện tích đất nằm trong quy hoạch hành lang an toàn đường bộ trước đây nay được xác định đủ điều kiện được bồi thường. Ông Giang hỏi, trong trường hợp này, gia đình ông có được nhận bồi thường đối với diện tích đất nêu trên không?

Vấn đề ông Giang hỏi, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình có ý kiến như sau:

Ông Quách Trường Giang có thửa đất ở tại khu vực nông thôn (xóm Sào, xã Hạ Bì, huyện Kim Bôi), đất có nguồn gốc sử dụng trước năm 1980, không có tranh chấp. Như vậy, theo quy định tại Điều 20 Hiến pháp năm 1980, đất ở của ông Giang (bao gồm phần diện tích 630m2 và 270m2) là đất ở hợp pháp.

Phần diện tích 270m2, nằm trong quy hoạch hành lang an toàn đường bộ theo quy định tại Nghị định số 203/HĐBT ngày 21/12/1982 của Hội đồng Bộ trưởng về việc ban hành Điều lệ bảo vệ đường bộ. Đến ngày 24/12/1994 Sở Giao thông vận tải tỉnh Hoà Bình mới cắm mốc hành lang an toàn đường bộ. Tại thời điểm tháng 12/1994, Nhà nước chưa có quyết định thu hồi đất, chưa bồi thường giải phóng mặt bằng. Phần đất 270m2, có nguồn gốc sử dụng trước năm 1980, không có tranh chấp; đất ở trước thời điểm Hội đồng Bộ trưởng ban hành Nghị định số 203/HĐBT, nên được coi là đất ở hợp pháp. Phần đất này ông Giang chưa chuyển nhượng cho ai.

Năm 2013, Nhà nước thực hiện dự án nâng cấp mở rộng đường 12B; căn cứ các quy định của pháp luật về bồi thường giải phóng mặt bằng, đã xác định phần diện tích đất 270m2 của hộ ông Quách Trường Giang là đất quy hoạch hành lang an toàn đường bộ. Theo Điều 688 Bộ luật Dân sự năm 2005 quy định về căn cứ xác lập quyền sử dụng đất, Điều 9 Luật Đất đai năm 2003, quy định về người sử dụng đất, thì ông Quách Trường Giang, là chủ sử dụng đất ở hợp pháp nên được Nhà nước bồi thường, hỗ trợ theo quy định của pháp luật về bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng.

Chinhphu.vn