(Chinhphu.vn) – Trước đây Công ty của ông Lưu Ngọc Bảo (Bình Dương) mua đất nông nghiệp của người dân để xây nhà xưởng. Năm 2003, UBND tỉnh thu hồi đất và cho công ty thuê lại thời hạn 49 năm. Ông Bảo hỏi, hết thời hạn thuê thì đất đó giải quyết thế nào? Công ty có thể mua lại được không?

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương trả lời vấn đề này như sau:

Điều 56 Luật Đất đai năm 2013 quy định, tổ chức kinh tế sử dụng đất vào mục đích sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp thì được Nhà nước cho thuê đất. Theo đó, tổ chức kinh tế được quyền lựa chọn thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm hoặc trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.

Điều 126 Luật Đất đai năm 2013 quy định, thời hạn cho thuê đất đối với tổ chức để sử dụng vào mục đích làm cơ sở sản xuất phi nông nghiệp để thực hiện các dự án đầu tư được xem xét, quyết định trên cơ sở dự án đầu tư hoặc đơn xin giao đất, thuê đất nhưng không quá 50 năm.

Khi hết thời hạn, người sử dụng đất nếu có nhu cầu tiếp tục sử dụng thì được Nhà nước xem xét gia hạn sử dụng đất nhưng không quá 50 năm.

Do đó, khi hết thời hạn thuê đất, nếu công ty ông có nhu cầu tiếp tục sử dụng khu đất trên thì lập thủ tục gia hạn thời gian sử dụng đất và tiếp tục sử dụng đất với hình thức thuê đất. Trường hợp, công ty không còn nhu cầu sử dụng đất thì Nhà nước thu hồi đất theo quy định.

(Theo stnmt.binhduong.gov.vn)

Từ khóa: Đất nông nghiệp , thuê đất , trả tiền thuê đất , sử dụng đất