(Chinhphu.vn) – Bà Nguyễn Mai Anh (Hà Nội) có một thửa đất được thôn bán trái thẩm quyền từ năm 1993, chưa có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Năm 2015, bà bán thửa đất này theo hợp đồng chuyển nhượng viết tay, có xác nhận của trưởng thôn.

Nay người mua muốn cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Bà Mai Anh hỏi, hợp đồng nêu trên có giá trị pháp lý không? Người mua tự mang hợp đồng đó đi làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận được không, hay bà Mai Anh vẫn phải đứng tên khi làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận lần đầu?

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Đề nghị bà Mai Anh nghiên cứu việc nộp hồ sơ và trả kết quả thực hiện thủ tục hành chính về đất đai (Điều 60), thời gian thực hiện thủ tục hành chính về đất đai (Điều 61) và trách nhiệm quy định hồ sơ, thời gian thực hiện và trình tự, thủ tục hành chính về đất đai (Điều 62) quy định tại Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai (đã được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 6/1/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai và Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai) và liên hệ với cơ quan tài nguyên và môi trường hoặc Văn phòng Đăng ký đất đai nơi có đất để được hướng dẫn cụ thể bảo đảm phù hợp với quy định cụ thể tại địa phương.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Sổ đỏ , đất đai , chuyển nhượng