(Chinhphu.vn) -  Gửi ý kiến đến Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV, cử tri tỉnh Hải Dương đề nghị cơ quan chức năng cụ thể hóa đối tượng là chuyên gia trong Quyết định số 57/2013/QĐ-TTg ngày 14/10/2013 và Quyết định số 62/2015/QĐ-TTg ngày 4/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ để tỉnh Hải Dương có căn cứ thực hiện.

Theo ý kiến của cử tri, hiện cán bộ nghỉ hưu ở tỉnh Hải Dương có thời gian được cử sang giúp bạn Lào và Campuchia chưa được hưởng chế độ trợ cấp một lần vì hồ sơ khai là cán bộ sang giúp Lào chứ không ghi là chuyên gia. Trong khi đó những người chỉ có bằng Trung cấp sư phạm được ngành giáo dục cử đi, khai trong hồ sơ là chuyên gia thì đã được tỉnh Hải Dương cho hưởng chế độ theo Quyết định 62/2015/QĐ-TTg nêu trên.

Về vấn đề này, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời cử tri tỉnh Hải Dương như sau:

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 1 Quyết định số 62/2015/QĐ-TTg ngày 4/12/2015 sửa đổi bổ sung Quyết định số 57/2013/QĐ-TTg ngày 14/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ, đối tượng được hưởng chế độ theo quy định tại Quyết định này là những người làm việc trong cơ quan Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội hưởng lương từ ngân sách nhà nước được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Campuchia theo yêu cầu của bạn và công nhân viên đi làm nhiệm vụ phục vụ chuyên gia trên đất bạn, gồm: Người đã nghỉ hưu hoặc nghỉ việc vì mất sức lao động nhưng chưa được hưởng chế độ trợ cấp theo quy định tại Khoản 7 Điều 2 Quyết định số 87-CT ngày 1/3/1985 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về chế độ, chính sách đối với cán bộ sang giúp Lào và Campuchia. Người đang công tác hoặc người nghỉ việc chờ hưởng chế độ hưu trí hoặc người đã thôi việc.

Tại Khoản 2 Điều 3 Thông tư liên tịch số 17/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 1/8/2014 của Liên Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Campuchia theo Quyết định số 57/2013/QĐ-TTg ngày 14/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ, trường hợp người hưởng trợ cấp bị thất lạc hoặc không có đủ Quyết định cử đi, Quyết định về nước nêu trên thì phải có Giấy xác nhận thời gian làm chuyên gia tại Lào, Campuchia theo quy định sau đây:

"Đối với người hưởng trợ cấp đang công tác tại cơ quan, tổ chức, đơn vị của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội thì Giấy xác nhận thời gian làm chuyên gia tại Lào, Campuchia của đối tượng phải do thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác căn cứ vào hồ sơ quản lý ký, đóng dấu xác nhận.

Đối với người hưởng trợ cấp không thuộc đối tượng quy định tại điểm a nêu trên thì phải có Giấy xác nhận thời gian làm chuyên gia tại Lào, Campuchia lập theo mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch này do thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực tiếp cử đi ký, đóng dấu xác nhận".

Theo đó, đối với những hồ sơ lý lịch hoặc xác nhận của cơ quan trực tiếp quản lý cử đi không ghi nhận được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Campuchia thì không có cơ sở để xem xét, giải quyết trợ cấp một lần theo quy định nêu trên.

Chinhphu.vn

Từ khóa: chuyên gia , trợ cấp , 57/2013/QĐ-TTg , 62/2015/QĐ-TTg