(Chinhphu.vn) – Ông Nguyễn Trung Hiếu (tỉnh Cà Mau) đề nghị bổ sung một số đối tượng thuộc diện hưởng bảo trợ xã hội hàng tháng vào Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ.

Theo đề xuất của ông Hiếu, các đối tượng được đề nghị bổ sung gồm: Trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ, người còn lại là người khuyết tật đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng tại cộng đồng; trẻ em có cả cha và mẹ là người khuyết tật (nặng hoặc đặc biệt nặng) đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng tại cộng đồng; phụ nữ thuộc hộ nghèo đang mang thai hoặc nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi

Về vấn đề này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Hiện nay, các đối tượng được đề xuất nêu trên chưa được quy định trong Điều 5 Nghị định số 136/2013/NĐ-CP. Bộ Lao động – Thương binh và xã hội xin ghi nhận đề xuất của ông Hiếu và sẽ nghiên cứu, tiếp thu trong quá trình sửa đổi, bổ sung Nghị định số 136/2013/NĐ-CP khi bảo đảm đủ điều kiện nguồn ngân sách Nhà nước thực hiện chính sách những năm tiếp theo.

Chinhphu.vn

Từ khóa: 136/2013/NĐ-CP , trợ cấp xã hội