(Chinhphu.vn) – Tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XIV, cử tri tỉnh Bắc Kạn đề nghị nghiên cứu, xem xét luật hoá Nghị định 59/2012/NĐ-CP, trong đó quy định rõ trách nhiệm của cơ quan, trách nhiệm của người đứng đầu, của cán bộ chuyên trách trong việc theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

Bộ Tư pháp trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Bắc Kạn như sau:

Thực hiện “Đề án Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật giai đoạn 2018 - 2022” (ban hành kèm theo Quyết định số 242/QĐ-TTg ngày 26/2/2018 của Thủ tướng Chính phủ), để hoàn thiện thể chế về tổ chức thi hành và theo dõi thi hành pháp luật, trong năm 2018, Bộ Tư pháp phối hợp với các bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nghiên cứu, đề xuất xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP của Chính phủ về theo dõi thi hành pháp luật (dự kiến trình Chính phủ tháng 12/2018).

Về lâu dài, để luật hoá công tác theo dõi thi hành pháp luật, trên cơ sở theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện Nghị định số 59/2012/NĐ-CP, Bộ Tư pháp tiếp tục nghiên cứu để báo cáo Chính phủ những vấn đề liên quan đến việc hoàn thiện thể chế về theo dõi thi hành pháp luật.

Chinhphu.vn

Từ khóa: thi hành pháp luật , thể chế , tư pháp