(Chinhphu.vn) – Ông Nguyễn Tiến Sỹ làm việc tại doanh nghiệp Nhà nước đóng trên địa bàn huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi, nay là thị xã Đức Phổ. Nghị định số 90/2019/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, trong đó có quy định mức trả lương vùng cho tỉnh Quảng Ngãi và huyện Đức Phổ.

Tuy nhiên, sau khi huyện Đức Phổ lên thị xã thì doanh nghiệp ông Sỹ không biết trả lương theo vùng nào cho đúng, vì thị xã Đức Phổ, không có trong quy định của Nghị định số 90/2019/NĐ-CP. Ông Sỹ đề nghị cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn để doanh nghiệp thực hiện.

Về vấn đề này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Theo quy định tại Nghị định số 90/2019/NĐ-CP ngày 15/11/2019 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với lao động làm việc theo hợp đồng lao động thì trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi có 3 đơn vị hành chính cấp huyện áp dụng mức lương tối thiểu vùng III là thành phố Quảng Ngãi, huyện Bình Sơn và huyện Sơn Tịnh. Tất cả các đơn vị hành chính cấp huyện khác đều áp dụng mức lương tối thiểu vùng IV.

Vì vậy, doanh nghiệp đóng trên địa bàn thị xã Đức Phổ (trước ngày 1/2/2020 là huyện Đức Phổ) sẽ được áp dụng mức lương tối thiểu vùng IV.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Mức lương tối thiểu vùng , 90/2019/NĐ-CP