(Chinhphu.vn) – Công ty cổ phần Giao Nhận kho vận ngoại thương Hải Phòng ký hợp đồng không xác định thời hạn với một công nhân lái xe tải từ 16,5 tấn đến dưới 25 tấn và xếp lương theo thang bảng lương của Nhà nước.

Tuy nhiên, trên sổ BHXH của lái xe này từ tháng 1/1998 đến tháng 12/2002 chỉ ghi chức danh nghề là công nhân lái xe tải. Công ty hỏi, lái xe này có được điều chỉnh chức danh nghề ghi trên sổ BHXH theo đúng hợp đồng đã ký không? Nếu được thì hồ sơ gồm những gì?

Về vấn đề này, BHXH TP. Hải Phòng trả lời như sau:

Theo phản ánh của Công ty, lao động nêu trên ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn. Chức danh nghề theo hợp đồng lao động là “Công nhân lái xe tải từ 16,5 tấn đến dưới 25 tấn”. Chức danh ghi trên sổ BHXH, giai đoạn từ tháng 1/1998 đến tháng 12/2002 là “công nhân lái xe tải”.

Theo quy định tại Quyết định số 959/QĐ-BHXH ngày 9/9/2015 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, lao động này được điều chỉnh chức danh nghề ghi trên sổ BHXH cho đúng theo như hợp đồng lao động và các quyết định nâng lương đã ký, hồ sơ gồm:

- Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS).

- Hồ sơ kèm theo: Hợp đồng lao động, các quyết định điều chỉnh lương hoặc các giấy tờ khác liên quan (nếu có).

- Sổ BHXH đối với người lao động đã được cấp sổ BHXH.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Đề nghị Công ty liên hệ cơ quan BHXH hiện đang trực tiếp quản lý thu của Công ty để được hướng dẫn và giải quyết.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Sổ BHXH , chức danh nghề , lao động