(Chinhphu.vn) - Ông Đào Văn Trang (Hà Nam) tốt nghiệp kỹ sư ngành Công nghệ kỹ thuật giao thông, chuyên ngành Kỹ thuật an toàn giao thông, Trường Đại học Giao thông vận tải. Ông Trang hoạt động trong ngành xây dựng đã đủ 2 năm, tham gia thiết kế 3 công trình đường giao thông cấp III, 5 công trình đường giao thông cấp IV.

Đến nay, ông Trang có nhu cầu đăng ký thi chứng chỉ hoạt động xây dựng thiết kế và giám sát công trình giao thông cấp III. Ông Trang hỏi, ông có đủ điều kiện được cấp chứng chỉ thiết kế và giám sát xây dựng công trình giao thông không?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Điểm đ Khoản 3 Điều 2 Thông tư số 08/2018/TT-BXD ngày 5/10/2018 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam thì chuyên môn phù hợp khi xét cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình giao thông: “Chuyên môn được đào tạo thuộc chuyên ngành xây dựng công trình giao thông”.

Theo quy định tại Điểm a Khoản 4 Điều 2 Thông tư số 08/2018/TT-BXD thì chuyên môn phù hợp khi xét cấp chứng chỉ hành nghề giám sát công tác xây dựng công trình: “Chuyên môn được đào tạo thuộc một trong các chuyên ngành: Xây dựng công trình, kinh tế xây dựng, kiến trúc, chuyên ngành kỹ thuật xây dựng khác có liên quan đến xây dựng công trình”.

Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng thuộc cơ quan có thẩm quyền sẽ căn cứ hồ sơ (bằng cấp, bảng điểm, chuyên ngành đào tạo) và kinh nghiệm hoạt động xây dựng của ông Trang để xem xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng theo lĩnh vực tương ứng.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Chứng chỉ , thiết kế , giám sát , thi công , công trình giao thông , hoạt động xây dựng