(Chinhphu.vn) – Người tham gia BHYT được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh khi có thời gian tham gia BHYT 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả khám, chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, trừ trường hợp đi khám, chữa bệnh không đúng tuyến.

Có thể mang hồ sơ, chứng từ đến BHXH cấp huyện nơi cư trú để được hướng dẫn, giải quyết quyền lợi BHYT

Ông Dương Duy Cung đóng BHYT trên 5 năm liên tục tại Bệnh viện huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang. Ông đang tạm trú tại TPHCM nên khám bệnh thông tuyến tại Bệnh viện Quận 8, sau đó Bệnh viện Quận 8 chuyển ông sang Bệnh viện Chợ Rẫy.

Do bệnh mạn tính nên giấy chuyển viện của ông Cung được dùng trong 1 năm. Vừa qua, chi phí khám tại Bệnh viện Chợ Rẫy của ông là 8 triệu đồng.

Ông Cung vừa mua lại BHYT tại Bệnh viện Tân Hưng, Quận 7 số thẻ BHYT như số cũ và 5 năm liên tục. Ông vừa tiếp tục khám bệnh tại Bệnh viện Chợ Rẫy, chi phí là 1 triệu đồng.

Ông Cung hỏi, ông đã đủ điều kiện để xin giấy không cùng chi trả trong năm vì đóng BHYT 5 năm liên tục và tổng chi phí đồng chi trả là 9 triệu đồng, lớn hơn 6 tháng lương cơ sở thì cơ quan BHXH nào cấp giấy cho ông?

Về vấn đề này, BHXH Việt Nam trả lời như sau:

Theo quy định tại Luật BHYT và các văn bản hướng dẫn thực hiện thì, người tham gia BHYT được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh khi có thời gian tham gia BHYT 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả khám, chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, trừ trường hợp đi khám, chữa bệnh không đúng tuyến. Khi đó, người tham gia BHYT sẽ được cơ quan BHXH cấp giấy chứng nhận không cùng chi trả trong năm.

Do ông không nêu rõ khoản chi phí đồng chi trả phí khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Chợ Rẫy (9 triệu đồng) là của năm nào, có cùng trong 1 năm hay không nên BHXH Việt Nam chưa đủ cơ sở để trả lời ông. Đề nghị ông mang toàn bộ hồ sơ, chứng từ đến BHXH cấp huyện nơi ông cư trú để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định.

Chinhphu.vn

Từ khóa: BHYT , thanh toán BHYT , khám chữa bệnh , giấy chứng nhận không cùng chi trả