(Chinhphu.vn) - Công ty của bà Nguyễn Thanh Hương (Bình Dương) hiện có một số người lao động đã đủ tuổi nghỉ hưu, nhưng thời gian tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc tại Công ty đều dưới 17 năm (những lao động này đã làm việc cho một vài công ty khác nhưng đã hưởng trợ cấp BHXH một lần, hoặc những công ty không này đóng BHXH cho họ).

 

Ảnh minh hoạ

Hiện nay, Công ty có ý định không tiếp tục sử dụng những người lao động này nữa. Bà Hương hỏi, Công ty có thể chấm dứt hợp đồng lao động (HĐLĐ) không xác định thời hạn với họ được không?.

Luật sư Lê Văn Đài, Văn phòng luật sư Khánh Hưng - Đoàn luật sư Hà Nội trả lời bà Hương như sau:

Điều 36 Bộ Luật lao động năm 2012 (BLLĐ) quy định 10 trường hợp chấm dứt HĐLĐ, trong đó khoản 4 Điều này quy định, HĐLĐ được chấm dứt khi người lao động có đủ điều kiện về thời gian đóng BHXH và tuổi hưởng lương hưu theo quy định tại Điều 187 của Bộ Luật này.

Tại Điều 187 BLLĐ về tuổi nghỉ hưu quy định, người lao động bảo đảm điều kiện về thời gian đóng BHXH theo quy định của pháp luật về BHXH được hưởng lương hưu khi nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi.

Theo đó, HĐLĐ, bao gồm cả HĐLĐ không xác định thời hạn sẽ đương nhiên chấm dứt đối với trường hợp người lao động có đủ cả 2 điều kiện về thời gian đóng BHXH và tuổi nghỉ hưu.

Vấn đề bà Nguyễn Thanh Hương hỏi về việc Công ty bà có dự định sẽ chấm dứt hợp đồng đối với một số người lao động đang làm việc theo HĐLĐ không xác định thời hạn, đã đủ điều kiện về tuổi nghỉ hưu (nam 60 tuổi, nữ 55 tuổi), nhưng tổng thời gian đóng BHXH mới được 17 năm (chưa đủ thời gian 20 năm đóng BHXH). Theo luật sư, do người lao động chưa có đủ cả 2 điều kiện về thời gian đóng BHXH và tuổi nghỉ hưu, nên việc Công ty căn cứ vào 1 điều kiện đủ tuổi nghỉ hưu để quyết định chấm dứt HĐLĐ đối với những người lao động này là trái với quy định tại khoản 4 Điều 36 và Điều 187 BLLĐ.

Công ty có thể lựa chọn một trong hai cách giải quyết như sau:

- Do người lao động chỉ còn thiếu 3 năm đóng BHXH bắt buộc là đủ điều kiện nghỉ việc hưởng lương hưu, áp dụng quy định tại Điều 166 BLLĐ về người lao động cao tuổi, công ty tiếp tục thực hiện HĐLĐ không xác định thời hạn đã ký, để người lao động có điều kiện đóng BHXH bắt buộc đủ 20 năm.

- Nếu hai bên thỏa thuận, người lao động đồng ý nghỉ việc, thì áp dụng quy định tại khoản 3 Điều 36 BLLĐ để chấm dứt HĐLĐ theo thỏa thuận. Về quyền lợi BHXH, áp dụng quy định tại điểm a, Khoản 1 Điều 55 và Điều 56 Luật BHXH, để giải quyết BHXH một lần. Mức hưởng BHXH một lần được tính theo số năm đã đóng BHXH, cứ mỗi năm tính bằng 1,5 tháng mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH. Hoặc, hướng dẫn người lao động tiếp tục tham gia BHXH theo hình thức BHXH tự nguyện, đóng BHXH tự nguyện 3 năm cho đủ 20 năm đóng BHXH để được hưởng chế độ lương hưu hàng tháng.

Luật sư Lê Văn Đài

VPLS Khánh Hưng – Đoàn luật sư Hà Nội

* Thông tin chuyên mục có giá trị tham khảo với người đọc, không dùng làm tài liệu trong tố tụng pháp luật.

Từ khóa: Bộ Luật lao động , nghỉ hưu , bảo hiểm xã hội