(Chinhphu.vn) - Ông Nguyễn Phương Toàn công tác tại Ban Quản lý chợ Kim Biên, TP. Hồ Chí Minh từ năm 2013, hiện là chuyên viên Quản lý ngành hàng, hệ số lương 2,67. Vừa qua, ông trúng tuyển công chức vào vị trí thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiểm định chất lượng nghề của Phòng Dạy nghề, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Ông Toàn hỏi, khi nhận công việc mới, ông có được miễn chế độ tập sự và xếp lương bậc 2, ngạch chuyên viên không?

Về vấn đề này, Sở Nội vụ TP. Hồ Chí Minh trả lời như sau:

Ngày 30/12/2010, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 13/2010/TT-BNV quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

Tại Điều 12 Thông tư này quy định, người được tuyển dụng được miễn thực hiện chế độ tập sự khi có đủ các điều kiện sau:

- Đã có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc bằng hoặc lớn hơn thời gian tập sự quy định tại khoản 2 Điều 20 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP tương ứng với ngạch công chức được tuyển dụng (12 tháng đối với trường hợp tuyển dụng vào công chức loại C; 6 tháng đối với trường hợp tuyển dụng vào công chức loại D).

- Trong thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc (theo quy định nêu trên), người được tuyển dụng đã làm những công việc theo yêu cầu của ngạch công chức được tuyển dụng.

- Người được tuyển dụng nếu không có đủ các điều kiện thì phải thực hiện chế độ tập sự; thời gian người được tuyển dụng đã làm những công việc theo yêu cầu của ngạch công chức được tuyển dụng (nếu có) được tính vào thời gian tập sự.

Theo phản ánh của ông Nguyễn Phương Toàn, ông Toàn có quá trình công tác trước khi được tuyển dụng vào vị trí việc làm "Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiểm định chất lượng nghề" của Phòng Dạy nghề thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP. Hồ Chí Minh như sau:

- Từ tháng 10/2003 đến tháng 6/2007: Vị trí công tác là "Nhân viên bảo vệ" tại Ban Quản lý chợ Kim Biên, Quận 5.

- Từ tháng 7/2007 đến tháng 6/2010: Vị trí công tác là "Quản lý ngành hàng" tại Ban Quản lý chợ Kim Biên, Quận 5.

Đối chiếu quy định nêu trên vào trường hợp của ông Toàn, Sở Nội vụ TP. Hồ Chí Minh nhận thấy trước khi tuyển dụng vào công chức, ông Toàn chưa làm những công việc theo yêu cầu của ngạch công chức được tuyển dụng. Vì vậy, ông Toàn phải thực hiện chế độ tập sự để làm quen với môi trường công tác, tập làm những công việc của vị trí việc làm được tuyển dụng.

Chinhphu.vn

Từ khóa: tập sự , công chức , xếp lương , tuyển dụng