(Chinhphu.vn) – Đơn vị của bà Nguyễn Thị Thu Thủy (Hà Nội) đang cần lựa chọn một nhà thầu thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu. Có một đơn vị nộp hồ sơ tham gia nhưng ngành nghề kinh doanh chỉ ghi: Tư vấn đấu thầu, lập hồ sơ mời thầu, phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu.

Bà Thủy hỏi, nhà thầu nêu trên có được tham gia dự thầu gói thầu thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu không?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời như sau:

Trường hợp tư vấn đấu thầu có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu thì được tham gia cung cấp dịch vụ tư vấn đấu thầu, trong đó có nội dung thẩm định, đánh giá.

Chinhphu.vn

Từ khóa: đấu thầu , tư vấn , thẩm định