(Chinhphu.vn) - Công ty CP Tự động hóa Tân Phát đã đăng ký kinh doanh ngành nghề cung cấp lắp đặt hệ thống thiết bị bãi đỗ xe tự động/bán tự động tại các công trình, tòa nhà trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định pháp luật.

Công ty CP Tự động hóa Tân Phát hỏi, Công ty có cần đáp ứng điều kiện phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng theo quy định của Luật Xây dựng 2014 và Nghị định số 100/2018/NĐ-CP hoặc giấy phép nào khác để tham gia hoạt động cung cấp, lắp đặt hệ thống bãi đỗ xe tự động hay không?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Bảng 1.3.9 Phụ lục 1 Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng thì nhà để xe ô tô; sân bãi để xe, máy móc, thiết bị thuộc loại công trình hạ tầng kỹ thuật.

Do đó, căn cứ quy định tại Khoản 37, 38 Điều 3 Luật Xây dựng năm 2014 và Khoản 20 Điều 1 Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng thì trường hợp tổ chức tham gia thi công xây dựng công trình loại này phải có chứng chỉ năng lực theo quy định.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Bãi đỗ xe , công trình hạ tầng kỹ thuật , chứng chỉ năng lực , hoạt động xây dựng