(Chinhphu.vn) – Bà Phạm Ánh Mai hỏi, người nước ngoài muốn tìm hiểu về văn hóa Việt Nam, học đại học tại các trường đại học Việt Nam thì điều kiện nhập học, cách nộp đơn, học phí và chi phí sinh hoạt như thế nào? Sau khi tốt nghiệp làm thế nào để được ở lại Việt Nam làm việc?

Về vấn đề này, Vụ Giáo dục đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Người nước ngoài có nguyện vọng học tại các trường đại học Việt Nam được quy định tại Điểm h, Khoản 2, Điều 7 Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non (Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2020/TT-BGDĐT ngày 7/5/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo) như sau:

“Đối với thí sinh là người nước ngoài, có nguyện vọng học tại các trường đại học, cao đẳng Việt Nam: Hiệu trưởng các trường căn cứ kết quả học tập THPT của học sinh (bảng điểm), kết quả kiểm tra kiến thức và năng lực tiếng Việt quy định tại Điều 6 Thông tư số 30/2018/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 12 năm 2018 quy định về quản lý người nước ngoài học tập tại Việt Nam của Bộ Giáo dục và Đào tạo để xem xét, quyết định cho vào học”.

Về điều kiện tiếp nhận, đào tạo và quản lý lưu học sinh; quyền lợi và trách nhiệm của lưu học sinh được quy định tại Quy chế quản lý người nước ngoài học tập tại Việt Nam (ban hành kèm theo Thông tư số 30/2018/TT-BGDĐT ngày 24/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

Do đó, người nước ngoài có nguyện vọng học tập tại Việt Nam cần nghiên cứu, tìm hiểu các quy định tại 2 Thông tư trên và liên hệ trực tiếp với trường đại học (theo nguyện vọng có thể liên hệ Đại học Quốc gia, Đại học Hà Nội…) mà có nhu cầu đăng ký học tại Việt Nam để nhận được hướng dẫn và thông tin chi tiết, điều kiện nhập học, cách nộp đơn, ngành học, học phí, chi phí sinh hoạt, cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp… khi tham gia học tại nhà trường.

Chinhphu.vn

Từ khóa: người nước ngoài , đại học , học tập