(Chinhphu.vn) – Hộ kinh doanh cá thể đã đăng ký doanh nghiệp, hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và đáp ứng đầy đủ các điều kiện khác theo quy định tại Khoản 1 Điều 5 Luật Đấu thầu thì có đủ tư cách hợp lệ để tham dự thầu.

Đơn vị bà Nguyễn Thị Mai Lan (Hà Nội) có 1 gói thầu chào hàng cạnh tranh thông thường. Hồ sơ mời thầu được xây dựng theo Mẫu 04 Thông tư số 11/2015/TT-BKHĐT, trong đó có chỉ rõ tư cách hợp lệ của nhà thầu như Khoản 1 Điều 5 Luật Đấu thầu.

Khi xét thầu, có một nhà thầu tham dự là hộ kinh doanh. Hồ sơ tham dự của hộ kinh doanh có giấy phép đăng ký kinh doanh, có báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, có giấy nộp tiền vào ngân sách Nhà nước và các cam kết khác theo yêu cầu của mục tư cách hợp lệ.

Bà Lan hỏi, hộ kinh doanh có đủ tư cách hợp lệ để tham gia dự thầu theo như yêu cầu của hồ sơ mời thầu (Khoản 1 Điều 5 Luật Đấu thầu) không?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Khoản 1 Điều 5 Luật Đấu thầu quy định nhà thầu là tổ chức có tư cách hợp lệ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

- Có đăng ký thành lập, hoạt động do cơ quan có thẩm quyền của nước mà nhà thầu, nhà đầu tư đang hoạt động cấp;

- Hạch toán tài chính độc lập;

- Không đang trong quá trình giải thể; không bị kết luận đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định của pháp luật;

- Đã đăng ký trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

- Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu theo quy định tại Điều 6 của Luật này;

- Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu.

Theo đó, trường hợp hộ kinh doanh cá thể đã đăng ký doanh nghiệp, hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và đáp ứng đầy đủ các điều kiện khác theo quy định nêu trên thì có đủ tư cách hợp lệ để tham dự thầu.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Hộ kinh doanh , đấu thầu , dự thầu , tư cách hợp lệ