(Chinhphu.vn) – Việc sử dụng chi phí dự phòng ở giai đoạn lập dự án để thiết kế bổ sung thêm hạng mục thì chủ đầu tư phải có giải trình cụ thể với người quyết định đầu tư để bảo đảm hiệu quả trong quá trình triển khai dự án.

Ban quản lý dự án của ông Đàm Hoàng (Bắc Kạn) đang quản lý một dự án có tổng mức đầu tư xây dựng 300 tỷ đồng. Trong đó chi phí dự phòng là 40 tỷ đồng (dự án đã được phê duyệt thiết kế cơ sở và đang triển khai thiết kế bản vẽ thi công).

Nay ông Hoàng muốn bổ sung một hạng mục xây dựng có giá trị 35 tỷ đồng vào dự án đã được phê duyệt. Ông hỏi, trong trường hợp này hạng mục trên có phải trình bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu thiết kế cơ sở nữa không, hay có thể trình bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn thiết kế bản vẽ thi công luôn?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Đối với dự án đã được phê duyệt, trường hợp bổ sung thêm hạng mục thì cần lập và phê duyệt lại dự án.

Việc điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách Nhà nước hoặc vốn Nhà nước ngoài ngân sách thực hiện theo quy định tại Khoản 1, Điều 61 của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014.

Việc sử dụng chi phí dự phòng ở giai đoạn lập dự án để thiết kế bổ sung thêm hạng mục thì chủ đầu tư phải có giải trình cụ thể với người quyết định đầu tư để bảo đảm hiệu quả trong quá trình triển khai dự án.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Chi phí dự phòng , quản lý dự án , tổng mức đầu tư , lập dự án , thiết kế , bản vẽ thi công