(Chinhphu.vn) - Ông Trần Quốc Bảo (TP. Đà Nẵng) làm việc trong công ty cổ phần. Hàng năm, công ty ông phải thực hiện một số gói thầu xây dựng (giá trị khoảng 1,1 tỷ đồng) để duy tu sửa chữa phục vụ cho sản xuất.

Do tính chất đơn giản, nhỏ lẻ và thuộc địa bàn vùng sâu vùng xa nên khó tìm kiếm nhà thầu để nhận thầu. Để dễ thực hiện, công ty ông dự kiến thành lập 1 đội có trách nhiệm xây dựng phương án kỹ thuật, dự toán và hợp đồng nhân công, mua vật liệu, thuê máy... (có thể chia nhỏ thành nhiều hạng mục, nhiều hợp đồng). Trên cơ sở đó, công ty giao cho đội này quản lý, giám sát, tổ chức thi công, nghiệm thu, thanh quyết toán với công ty.

Ông Bảo muốn hỏi, hình thức trên có phải là tự thực hiện không? Việc tổ chức như trên có đúng quy định không?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Điều 25 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 quy định tự thực hiện được áp dụng trong trường hợp tổ chức trực tiếp quản lý, sử dụng gói thầu có năng lực kỹ thuật, tài chính và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu của gói thầu.

Khoản 1, Điều 61 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định điều kiện được áp dụng hình thức tự thực hiện: Có chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực hoạt động và ngành nghề kinh doanh phù hợp với yêu cầu của gói thầu.

Đối với trường hợp của ông Bảo, việc áp dụng tự thực hiện phải tuân thủ quy định nêu trên và phải được phê duyệt trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Quy trình áp dụng hình thức tự thực hiện quy định tại Điều 62 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.

Trường hợp đơn vị được giao thực hiện gói thầu chuyển nhượng khối lượng công việc với tổng số tiền từ 10% giá gói thầu trở lên hoặc dưới 10% giá gói thầu nhưng trên 50 tỷ đồng thì được coi là vi phạm hành vi bị cấm quy định tại điểm a, khoản 8 Điều 89 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13.

Chinhphu.vn