(Chinhphu.vn) - Ông Trịnh Đình Chiến (tỉnh Thanh Hóa) có người bác ruột là liệt sĩ, hiện ông nội của ông Chiến đã chết và bà của ông đã già yếu. Vừa qua, hai bác và bố ông đi thăm viếng mộ liệt sĩ. Vậy, gia đình ông có được hỗ trợ kinh phí thăm viếng mộ liệt sĩ không?

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời ông Chiến như sau:

Tại Điều 4 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 9/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi Người có công với cách mạng, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

Thân nhân người có công là cha đẻ; mẹ đẻ; vợ hoặc chồng; con (con đẻ, con nuôi). Thân nhân liệt sĩ còn là người có công nuôi dưỡng liệt sĩ.

Khoản 2, Điều 64, Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 9/4/2013 của Chính phủ quy định: Thân nhân liệt sĩ (không quá ba người) hoặc người thờ cúng liệt sĩ khi thăm viếng mộ liệt sĩ được Nhà nước hỗ trợ tiền đi lại và tiền ăn mỗi năm một lần.

Trường hợp ông hỏi theo Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 9/4/2013 của Chính phủ quy định thì chưa đủ điều kiện để hỗ trợ kinh phí thăm viếng mộ liệt sĩ.

 Chinhphu.vn

Từ khóa: 31/2013/NĐ-CP , liệt sĩ , kinh phí , hỗ trợ , thân nhân , thăm viếng