(Chinhphu.vn) - Theo quy định tại Điều 50 và Điều 51 Luật BHXH thì điều kiện để hưởng lương hưu là phải đủ 20 năm đóng BHXH trở lên và có đủ tuổi đời trong từng trường hợp cụ thể.

Bố của ông Vàng Thúa Sào (huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên) sinh tháng 4/1955, cuối năm 2009 được hưởng trợ cấp 1 lần với thời gian công tác và đóng BHXH 16 năm. Trước đây bố ông Sào đã tham gia quân đội 5 năm, sau xuất ngũ về địa phương nhưng không được cộng nối thời gian công tác.

Nay ông Sào muốn được biết, bố ông công tác tại huyện Tủa Chùa, hưởng phụ cấp khu vực 0,7 thì có đủ điều kiện được hưởng chế độ hưu trí không?

Về vấn đề này, ông Nguyễn Hùng Cường, Phó Trưởng ban Ban Thực hiện chính sách BHXH, BHXH Việt Nam trả lời như sau:

 Theo quy định tại Điều 50 và Điều 51 Luật BHXH thì điều kiện để hưởng lương hưu là phải đủ 20 năm đóng BHXH trở lên và có đủ tuổi đời trong từng trường hợp cụ thể.

Trường hợp bố của Ông Vàng Thúa Sào, sinh tháng 4/1955, có thời gian công tác và đóng BHXH 16 năm, đến năm 2009 đã hưởng trợ cấp BHXH một lần và chưa được tính thời gian trong quân ngũ. Với những thông tin ông cung cấp, để được biết cụ thể về chế độ BHXH đối với bố của ông, đề nghị ông liên hệ với cơ quan BHXH nơi gần nhất (kèm theo hồ sơ, giấy tờ liên quan đến việc tham gia, hưởng BHXH của người bố) để được hướng dẫn, trả lời.

Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng cảm ơn BHXH Việt Nam đã có thông tin trả lời công dân qua Cổng TTĐT Chính phủ.

Phòng Thông tin phản ánh của tổ chức, công dân

Tin liên quan:

- Đủ 20 năm đóng BHXH được hưởng lương hưu

- Điều kiện nghỉ việc hưởng lương hưu

Từ khóa: BHXH , hưu trí